Metmaacher Klaaf:BBKurt/2007

Letzter Kommentar: vör 15 Johre von BBKurt in Abschnitt Engerwikki-Lengks

Aaschihf: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - aktoäll


Tach, un SchablooneBearbeiten

Tach BBKurt, esch vreu mesch och, dat De do beß, un dat mer jäz Ëijne hann, dä et Stolberger Platt kalle un schrieve kann! Do hann esch jlisch de Schabloone för et Stolberger Platt parraat jemaat, un en dij_Atikkelle övver Stolberch, Breenijerberch, un de Jalmeiveilche erinn jemaat. Wann De mieh vingkß, wo die senn mööte, maach se erenn.

Esch han moch Möh jejovve, un de Wööt uß dä Sigge eruß jesööhk, di em Stolberjer Plat shtonn, ävver es och fill jeroode dorbeij, esch ka jo keij Stolberjer Platt. Luur ens op die Wikipedia:Shpillwißß, am Aanfang sen all die 3 Mööschleschkeijte opjevööhrt, för dij_et Schabloone jit. Wä_sch mesch fordonn hann beijm Schrieve, dat kam_mer en dä Schablon:Abdef Stolberger Platt W wie moch öt kallt reppareere. Wann Disch dat zo onövverseshlesh eß, dann schriev mer eijfach op ming Klaaf_Sigk, wie dat reschtesch heeijße moß, un esch draren dat dann do enn.

Enne schöne Jrohß! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:56, 8. Jun 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Schön BelderBearbeiten

Tach BBKurt, mer vreuje ons, dat mer widoa eine Metmacher mih han, un mish freud ed oach, dat et nit alt widao enen Köalschen is ;-)

Wat mer bei der Belder van Dish oavallt, nit nur dat se shön sin, oach dat doa kein 'Lizenz' jenannt eös. An un föe sesh wöar et eaver joat, wäm mer esu en Belder op http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Upload läeje däht. Dat määt keene ongershee, föer wi moa se en Sige hee krit, äever, en enem andoa Wiki kam mer se oach noach aanluoere. Doamet määkt me doa ene Link op unsoa Wiki. Bedenk Dish dat ens. --Miss van der Roehe 18:41, 15. Jun 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Dat es kee Problem. Isch stell de Belder bei commons aaf. Isch denk, dat kann isch bis Sonndach mache! --BBKurt 06:15, 16. Jun 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Keik heä! --Miss van der Roehe 12:17, 18. Jun 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Images - Duplication, and Missing Licensing InformationBearbeiten

Please take care of: Image:Breenijerberch.jpg, Image:Jalmeiveilchen.jpg, Image:Jalmei.jpg, Image:Bösbisch-Kersch.jpg, Image:Bareschesser.jpg, Image:Adler Appöthek.jpg, Image:Vichtbaach.jpg, Image:Schaat.jpg, Image:Ketschebursch.jpg, Image:Inde Alt Kaat.jpg, Image:Mönsterbach em Jedautal.jpg, Image:Dattele.jpg, Image:Petong.jpg, Image:Zwiivöll.jpg, Image:Kluster Zwiivöll.jpg, Image:Veet.jpg, thank you. CommonsDupeFinder 03:00, 4. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Lizenz vöör BelderBearbeiten

Isch hann jetzt övverall de Lizenze enjedraahre. Wisu weet dat net beim Huchlaane jevroot? Bei dat Beld van de Bösbijer Kersch han isch dat Beld us minge Text rusjenomme. isch mach selvs a Beld. Misch do met Lizenze romzöärgere is misch z blöd. Alle Belder, die ich en ming Texte äjebout han sind och onger Commons z vänge. Söllt dat enne stüüre, dann kann ö jo önö Löschandrach stelle. Ävver vöör a paar Taach hat misch änä op ming Klaafsii ajeschrevve, isch söllt dat a su maache. Söll isch dat nun öv net? --BBKurt 15:11, 4. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Aach dröm - isch haa mesch alld jewondert, woröm Do dat Belld fun dä Kerrsch eruß jenomme hatß.
Wann e Beld op Commons litt, do brouchß Do dat hee em Wiki nit noch enß huh ze laade. Beij dämm Beld wat De jez eruß jenomme hatß hat esch dat alld esu ömmjeshtallt, dat dat fun Commons jezeijsch weed. Dat eß janz eeijfach — et ëijzejje, wat De don moß eß, der Name fun däm Beld op Commons en [[Beld: ... | ... ]] en enne Sigk ennzedraare. Do met shpaaß_E Der hee et Huhlaade, un mer kritt dann och outematesch de Lizenz fun Commons aajezëijsch.
Ish hatt jedaach, dadd_esch die Bellder woh dä CommonsDupeFinder zosamme jesöök hat, all noch dorrəschjonn un op Commons ömmshtäll, ävver esch hat noch nit de Zick doföör jevonge.
Wäre der Lizänze han esch jät jemaat, moss_esch noch paa Säz drövver schriive, un dann bou esch at en der Täx enn, dä mer bëij_em Huhlaade aanjezëijsch kritt.
enne schööne Jrooß — esch vreu mesch immer, dat ze Lesse, wann Do jet jeschrevve häß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 22:10, 4. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

BareschesserBearbeiten

Isch han alles jeändert un op Commons ömjestallt. Isch denk, jetzt mööd öt rischtisch se. Mä bei dr Bareschesser klappt dat net. Do weet de Lizenz va Commons net övverdraahre. Isch denk, dat litt dora, dat Bareschesser ä Commons un Riuariscvh jlisch ess. --BBKurt 16:58, 5. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Stadtdeele va StolberschBearbeiten

En d Liis met Stadtdeele va Stolbersch mööt "Vicht" dorch "Veet" ersatze wääde. Wo kann ich di Liis vänge, dänn do send noch anger Denger drenn, di net stemme? --BBKurt 11:44, 6. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

 • Wann de en Sie am Änndere bös, wo de Liis den ös, do luuor ens onge onger dämm Plaz wo mer der Täx enjäve deiht, doo ös en Liis möt de Schablone, di en dä Siie ald jebruch wääde. Doo kleck op dä Name Navvi Ööt Stolbersch — wann de dann norr_enß op Änndere jeeijß, dann süühß_De, woh de de Ööt reschtesch schriive kannß. (-: Esch woß jo, dadd_esch do hallev fokiehrt jeroode hatt :-) Enne schöne Jroohß --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:37, 6. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]
 • Enne anndere Wääsch, wim_mer Schablone fėnk, öß övver Söndersigge, dann janz bovve op All Sigge un dann dat Appachtemeng „Schablon“ ußwähle. Dann moß mer met der Name roode, wat et sin künnt, woh mer hen well. Doof ös, dat se esu komisch zotteet senn, un nit reschtesch noh_m Alfabett. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:37, 6. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

KurówBearbeiten

Could you please write a stub http://ksh.wikipedia.org/wiki/Kurow – just a few sentences based on http://de.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w ? Only 3-5 sentences enough. Bitte.

PS. Das Artikel über Kurów ist in 196 Sprachen und Dialekten. If you do that, please put interwiki link into English version. If your Ort/Stadt isn't yet on PL wiki, ich kann do article about it. (ich bin erste Autor of requests) Pietras1988 TALK 10:03, 7. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Danke schön. Artikel ist perfekt! Pietras1988 DISKUSSION 11:31, 7. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

KurowBearbeiten

Jetzt schrievt misch änä op ming klaafsii, dat isch jät övver Kurow schrieve söll. Isch kenn känä Kurow un hann känn Ahnung, wat dat se söll. Allmählisch weet misch dat he z doll. Isch hott vöör, he jät ä Stolberjer Platt zö schriive ävver net jädde daach jät neues z do. --BBKurt 11:09, 7. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Jo, do ös Eine jeck för sing Heimatschtadt, un well dat mer önne Atikkel drövver översëzze   dä fröösch alle Joohr ens wedder, es äver söns harremloss  .

Looß Desch nėt driive! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 19:17, 7. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

BalkanBearbeiten

Isch han ääve önö Text övver dr Balkan jeschrävve. Dr Naam Balkan woch ävver at vorjevve. Dat es dr Jrond, wiisu isch dä komische Dubbelnaam jebrutt han. Lätt sisch dat ä "Balkan" ändere? --BBKurt 16:06, 9. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Könnig va AfghanistanBearbeiten

Isch hann hü öns jät Aktuelles jeschrävve ävver isch kutt net dä Artikel än all di anger Wikipedias ädraare. Dozo väälde misch d Berechtijunge. --BBKurt 22:58, 23. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Wat misch vreue wöödBearbeiten

Weest d watt misch vreue wööd? Wenn op d Startsii en d zweide Rei zösamme met di anger Zoote Platt och Stolberjer Platt stäng. Isch hann enzwesche ö su völl jeschrävve dat moch och Stolberjer Platt ädraare kütt. Watt meenst dö? --80.137.1.105 13:01, 26. Jul 2007 (CEST) --BBKurt 13:02, 26. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Prima. Op disch kann moch sisch verlosse! --BBKurt 09:01, 27. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Anger WikipediasBearbeiten

Isch bruch noch öns ding Hölp. Kasst du misch noch öns ming neu Artikele en di anger Wikipedias ädraare. Isch dank disch at öns! --BBKurt 20:55, 28. Jul 2007 (CEST) Öt jäng misch öm d Artikel övver Napoleon --BBKurt 10:26, 29. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

ÖvverschrevveBearbeiten

Isch ho kroom jemaat un met ming neu Artikele alde övverschrevve. D Artikel övver Carlo... es en d ischte Version richtisch un isch han önö neue övver Paoli... damet övverschrävve. Kaast du dat noch röckjängisch maache? --BBKurt 18:02, 30. Jul 2007 (CEST) Isch han öt wärm häkrääje --BBKurt 19:01, 30. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

 • Hann_esch jedonn.
 • Dat kanns Do och   Do moß De övver „Väsjohne“ de reschtije eruß sööke (z. B. en dä Leßß obb_et Dattum klikke) un wann De de reschtijje om Scherrem häß, kanns De do met „Ändere“ aan dä ojjinaal Wikkitex draan, un dä kannß De koppeere un angeschwoh widder neu affshpëijschere. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 20:57, 30. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]


Isch han dä Artikel övver "Napoleon" en "Napoléon Bonaparte" ömbenannt. Jetzt mööd öt stemme un du kütz misch dä Artikel än d anger Wikipedias och ädraare. Kann isch dat och selvs do? Isch han och noch ö paar anger Texte jeschrävve. Danke vöör ding Hölp! --BBKurt 00:24, 31. Jul 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Interwiki-LinksBearbeiten

Isch hann do noch ön Vrooch? Wiesu nemmst du d janze Interwiki-Links öruss? --BBKurt 21:32, 1. Auj 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

LizenzeBearbeiten

Isch han 2 Belder huchjelaahne. Wenn isch dat richtisch sänn, dann kann isch ävver immer noch kenn Lizenze ädrahhre. stemmt dat öf maach isch önö väähler? --BBKurt 11:23, 7. Auj 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

 1. Kannß De, med {{Lizenz| ... }}, süsch hee: Template talk:Lizenz. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:10, 7. Auj 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]
 2. Et wööhr ävver bëßßer, Do däähtß di Belldo noh Commons läje, se senn jo esu, dat se angesch_woh och jebruch wääde künne. Nur Bellder, di moch met Jarrantih nor en de ripoarsche Wikipedija bruche kann, sult moch och noh hee roplaade. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:10, 7. Auj 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

VerlinkeBearbeiten

Isch han hüü a paar neu Artikele hochjelaane. Kast do misch di met di anger Wikipedias verlenke? Isch dank disch at öns. --BBKurt 13:22, 10. Auj 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

 • Dat doohrt noch jet. Nommaal maachen esch dat jo janz fon sellver, ävver aan däm Bot singe Projramm wood jët ömmjeschtalldt, un jäz moss_esch eetz ens sellver domet kloo_kumme un och jäd_ömshtelle. Beß dat nit jedonn eß, kann_esch dä Bot nit loufe loohße. :-( --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:24, 12. Auj 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

D HoupsigkBearbeiten

"Isch han öns d Houptsigke van anger Wikipedias ajekekke un vroch misch, övv moch oss Houptsigk net vröndlischer maache kann. Di Sigk sitt misch mä jrau un onvröndlich us. Öt brutt jon nät voll va Belder z see ävver jätt schünner kütt öt at see. Hat mo do at öns drövver nojedaat? ---BBKurt 23:07, 27. Auj 2007 (CEST)"Beantworten[Beantworten]

 • Mer han hee e Wiki, De kannß hee jannz fill sëllver maache. De Houpsick sellver es jeschpächt, ävver se es zosammejesaz uß enkelle Stökke, un di kannß_E all änndere. Könnt sin, dat do fun noch ëij odder esu jeschpächd_eß, do jov_et enß enne Shtriggëij, ävver dat ka_sch_Der widder frëijevve, wann_De_t bruchß. Saach Beschëijd. Wann De eetß jet ußprobbeere wells, kannz_E op em Shpillplaz un op dä Shpillwißß maache, un De kannß Der och Ongersije fun Dinge Medmaacher_Sigk aanlääje för esu jët, do shtüürt Dėsch Këijne. Un dat kam_mer sesch aanloore un sing Mëijnog opschriive.
 • Wann De Dėsch aan dä Frikelß_Krohm med däm CSS un Layout raan maache wellß, ha_sch och nix dojäje, de Houpsick sellver för aanjemelldte Medmaacher frëij ze jëvve, mer hatte en der lëtzte Woche esu winnisch Kapottmaacher_Aktivvitähte, do hann_esh winnisch Sorsch, un hengerher dom_mer se widder schötze.
 • Esch maar_enß en Kopieh vun dämm Klaaf hee op di Klaafsigk fun de Houpsigk, wëijl et hät joh med de Houpsick mieh ze donn wi med uns zwëij.
--Purodha Blissenbach (Klaaf) 10:42, 30. Auj 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Dat woch ön joo Idee. Op ming Sii es noch ni ö su völl vottjeschmesse un zöröck jehollt woode wi en d leitzte paar Taach. Jetzt ka jedder sing Meinung dozo saare. ---BBKurt 10:10, 31. Auj 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Holländisch op d HoupsigkBearbeiten

Wenn isch dat richtisch gelääse han, dann s do önö Vääler en dr holländische Text. Do steht dat 2 (!) Milliune Mensche önö ripuarische Dialekt sprääche. Ä all d anger Sproche weed mä va 1 (!) Milliun Mensche jesproche. Kasst d dat noch jau ändere? Völl Jröss! --BBKurt 23:23, 4. Sep 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Jedonn.
Waröm immer isch? Dat kanß De doch sellver änndere, dat ös doch vill winnijer Möh, wi mier jäd opschriive.
Süsh, hee sin de Shtökshe, un do hann_ijj_et jedonn, ävver dat kann Jeede_Ëijn, wäm_mer wëijß, woh. Jeschöz iß fun dänne Ëijnzel_Deejl esu joot wi jaa nix. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:23, 5. Sep 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Anger WikipediasBearbeiten

Fluppt dat met dat Ädrahre en di anger Wikipedias noch net? Du schreevst jo öns jät van ön Änderung än dä Bot. Sonst waat isch lävver, i isch noch mi Texte schriiv. Dat wöch ja dann vorjäävens Werk. --BBKurt 16:08, 7. Sep 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Vott schmisseBearbeiten

Isch han hü bei völl Ädräsch minge Kommentar zom Vottschmisse jeschrevve un kann mä saare dat sunne Kroom op dr Müll jehüüd. Isch hoff, dat dat net als Vandalismus jesee weed. Moss ich nu werklich övverall minge Kommentar dozo schwieve wat en di Sachjrupp "Vottschmisse" steht? Do hat doch seit Aprel känne weersproche. --BBKurt 22:35, 9. Sep 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

 • Moß De nur maache, wo mer en Meijnong beij hann kann. Bëij dä ëijndöütijje Fäll, Sigge med nix drop un %%%-e em Tittel, lohß sinn, shpaa Der de Möh. Esch schmiißen alle paa Daach e paar fun dënne fott, wa'sch jraad en frëije Menott hann. Un sönß, op di Idee beß De jo och ald jekumme ;-) maache mer och enß jet druß! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:39, 10. Sep 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Tschüss SaareBearbeiten

Su Purodka, isch hott öt Disch jo at öns jeschrevve. 100 Artikele op Stolberjer Platt un dann Schluss maache. 100 Stöck send väädisch un isch saach üsch all he "Tschüss". Öt hat misch jott jevalle un isch wönsch üsch noch völl Vreud he. Schaad dat ehr öt net op d Reih kitt, di ischte Sii vornönftisch z maache. Ävver üsch moss dat jevalle un isch nämm a, dat ehr jo noch lang dovövver mülle wääd. Also maad öt jodd.

Purodka, isch nämm a, dat du misch dat Rääd jenomme has, Artikele umzonänne. Dat darf isch oop emoll net mi. Su en drastische Methode wöör ävver net nüdisch jewää. Dä Artikel övver dr Kohlbösch moss noch ömjenannt wääde. Sonst send alle Artikele övver d Veedele va Stolbersch vädisch.

Also, noch völl Vreud. --BBKurt 13:13, 22. Sep 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Ish hann jraad e beßje winnisch Zigk, för hee fill ze donn. Dat med de eezte Sigk kannß Do doch sellve maache, esu lang wi ejjet nit schaff. Do för ha_mmer extra en Koppie jemaaht op Houpsigk för draan ze fröönßelle un ze probeere. Do kannß De alles donn un määhß nix kapott. Un wann dat dann jood eß, donn_ejj_et up di nommaale Houpsick ömsäzze. Esch hann Der jaa këij Rääsch jenumme, wi köhm isch dann do zo? Do kannß Ömnänne, wat De ömnänne wellß, beß op e paa winnije Atikkelle die mer nit önmänne darref, wëijl di Atikkelle do jäje jeschöz woode sin. Do moß zom Ömnänne nur ennjelogg senn. Wänn Der do_der_wääje jed opfällt, sach Beschëijd. Et häd esu lang këijne mih Meßß mem Ömnänne jemaat, dat me esu_n Shpërre fun Atikkelle och jähn widde ophäve künne. Saach mer dorr_enß jenou, wo jät nit jeflup hät. Dr Kohlbösch eß bëij mir enne ruude Lengk, un wi sůll dä dann rishtish hëijße?
Dat Do ophüüre wellß, fengen ish_ärrsch_schaad. Do woohrß de lezde Daare_esu flëijßesch, da ha_sch noch fell zom Lesse, ävver wann_esh do_met dorrsch ben, wööds De mer väähle. Ish wönsch er, un hoffen joh, dat De aff un aan_noch Loß häß, e beßje mieh ze schriive, ov De_t ëin und andere ußfööhrlėscher määhß, neu Theme aanpakß, d Houpsigk foschöönoß, wad_och_ėmmer!
enne schööne Jroß --Purodha Blissenbach (Klaaf) 16:28, 22. Sep 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Ketschenburg BrauereiBearbeiten

hallo stolberger urgestein ich ba eine bitte, es gibt mittlerweile einen artikel über die ketschenburg brauerei auch im hochdeutschen wikipedia. Da muss aber noch dran gearbeitet werden, nur kommen keine infos mehr zustande. Kannst du da noch was zu beitragen. Wo kommt eigentlich der name her, ketschenburg?? Gruß--217.227.161.56 09:16, 17. Okt 2007 (CEST)Beantworten[Beantworten]

Dank vöör ding vrooch ävver isch kann dich dat nät beantwoode. Wenn isch irgendwo jätt väng, dann hang isch dat he als Lenk op di Sii. Völl Jrööss va Stolbersch no Stolbersch! BBKurt 20:45, 30. Okt 2007 (CET)Beantworten[Beantworten]

Interesse verlooreBearbeiten

Hallo BBKurt, ich fingen et schaad, dat de et Interesse für ksh.wikipedia verloore häss. Mir jeht et jenau esu, maache äwe hee met Kleenichkeete wigger, weil me eenem uneinsichtije Blötschkopp, dä net merk, dat'e de Lück verjrauele deet, et Feld öwerloose soll. Vür nem Johr wore me noch ca. zehn regelmäßije Schriever. Zick dämm Knieß em Februar semme immer wenijer jewudde. En der Hoffnung, dat die andere metlese, kann ich nur saare: Kott zeröck! Me könnte och en neue örndlije ksh.wikipedia jrönde. --Jüppsche 23:12, 16. Nov 2007 (CET)Beantworten[Beantworten]

LöschöBearbeiten

Su, Purodka. va hüü a hann ich nu öt Interesse an die Ripoarische Wikipedia janz vorloore. Du als Köbes kass misch doch bestimmt he als BBKurt lösche. Mach dat doch. Danke! Völl Jröss! --BBKurt 16:13, 16. Nov 2007 (CET)Beantworten[Beantworten]

 • Minge Name eß Purodha med "h" — ävver lösche kann ich Desch nit, och wenn esu jet em Prinzip mööschlesch es. Et wör ävver e Problem dobei: alle de schöne Saache, di De hee jeschrevve häß, do wöß mer nit mieh, wä et jewääse eß. Dat wöhr schad, un esch jleuv, dat jeiht nit med unsere Lizenzbedengonge zesamme.
 • Öm Joddes Wällö, da lösch misch net, sonst es öt Stolberjer Platt jo wärm bei Null.--BBKurt 20:36, 17. Nov 2007 (CET)Beantworten[Beantworten]
 • Ävver, wat eß Der dann för en Luuß övver de Livver jeloufe? Dä komije Jeck, dä och nit jewoß hät, wat me med dä Saachjroppe maache moß, domet kein ruude Links do dronge shtonn? Looß Desch do nit fun shtüüre. Scha jez nit fill Zick, ävver esch mmachen ens ein zerääsch, do kanns_De luure. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 09:43, 17. Nov 2007 (CET)Beantworten[Beantworten]
Esu, do ben_isch widdo. Esch fingen dat suppo, dat De di jannze Sigge vun dä Sachjroppe aajevange häs, di ons noch fääle dääte. Do solt blooß nit [[Category:Wikipedia:sönsjet]] dronger shtonn. Dat Wikipedia: sollt fott, jeijt jo nit övver de Wikipedija, un dat sönsjet sollt nit dä sellve Name sinn, las wi di Sigk ald heijß, et sollt ene Bovverbejreff ov zwei sin, mööschlist wat, wat mer ald han. Bem Beijshpell bei dä Saachjrupp:Asteroid, do hammer jetz dren shtonn Category:Astronomie, un beij Saachjrupp:Maori es etSaachjrupp:Neuseeland enne schööne Jrooß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:44, 17. Nov 2007 (CET)Beantworten[Beantworten]

Engerwikki-LengksBearbeiten

Hallo, BBKurt,

esch han jėz de leztö Engerwikki-Lengks fun dä Sije, woh De draan jeschrivvö häß, fäedesch jömaat. Allso, dä Purbo T häddet jedonn, ävver esch hann_en aanjeshtüße. Et woar onß en jrooße Hölp, da De op Dėnge Medmaacher_Sig en Lėß jemaat häß, möt dä Sije. Do dom_mer onß fö bedanke!

Möt 2 Saache sim_mer nit zerääsh jekomme, Aotearoa un dr Invalidedom. Di sėnn en ander Shprooche ööhnzwi esu fodöödelt, dat se op Neuseeland un et Invalide_Veedel un et Kangkehuuß fun de Invalide zerrök verlenke. Dat ha'sch nit zotteet krääje jekresch, zemmohl_ėsch de Shprooche nit all foshtonn, jenoujenomme foshtonn_esch_esu joot wi jaa nix. Ävver onser Engerwikki-Lengks senn joot, do möße sesch allsu de Anndere enß dröm kömmere.

Enne schööne Jroß vom Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:24, 12. Dez 2007 (CET)Beantworten[Beantworten]

Isch bedank misch at öns vöör ding Hölp. Wi dö jo jeseeh has, ben isch em Moment dobei jätt övver önö klenge Ocht zö schriive. Dat ducht noch jätt. Ävver irjendwann komm ich och wärm no dö ripoarische Wikipedia zöröck. Dovör maat misch dat he jo zvöll Vreud. --BBKurt 00:34, 18. Dez 2007 (CET)Beantworten[Beantworten]

Zurück zur Benutzerseite von „BBKurt/2007“.