He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Mohammed Sahir Schah (* 15. Oktober 1914 ä Kabul; † 23. Juli 2007 woch tösche 1933 un 1973 dr Könnig va Afghanistan.

Mohammed Sahir Schah

Als KengkÄndere

Sahir Schah kütt van d Paschtunen un singe Stamm, d Mohammedzai läävde en d Nöh va Kandahar. D Paschtunen hodde öt Saarö seiht öt achtzehnde Jahrhondöt. Als Kenk wood Sahir Schah bei d Franzuuse ärtrocke un wood spier, dat heecht met achzeh Jooch, ä Afghanistan Minister vöör dr Kresch un öt Erträcke va Kenger.

Als KönnigÄndere

Als singe Papp am 8. November 1933 ömjebraat wood, do maadö sö Mohammed Sahir Schah zom Könnig. So richtisch z saare hott hä ävver net, denn Prenz Sardar Mohammed Hashim Khan, dat woch singe Onkel, maade häm öt Lääve ärsch schwoch. Isch 1964 änderde d Loya Dschirga, dat es ä Afghanistan öt Parlament, öt System un Sahir Schah kutt als Könnig rejiere.

Sahir Schah woch am 17. Juli 1973 en Italie ä Kur, als öt Millitär putschde un hä als Könnig am 24. Aujust 1973 aavdanke mood.

Dr Könnig als PrevatmannÄndere

Mohammed Sahir hiirode am 7. November 1931 Homairah Begum (* 1918; † 2002). Di woch isch drözeh Joohr alt un storv am 26. Juni 2002 met bo achtzisch Jooch.

Em ExilÄndere

Seijd dr avjesatze Könnig ä Italie wooch, wood öt reuisch öm hem. Hä betrock em Afghanistan-Kresch kenn Partei. Isch als d Amerikaner 2001 jääje d Taliban kämpfte, soch hä ön Möjjelichkeet en Afghanistan jätt z bewerke.

Weer ZöröckÄndere

Am 18. Aprel 2002 koom Sahir Schah wärm no Afghanistan zöröck. Hä woohl ävver ke politish Amt mi ha. Van öt Joohr 2002 a hosch hä ävver „Papp van d Natiun“.