Wikipedia:Wat maache Söndersigge?

Em Wiki jidd_et nommaal Sigge, woh mer draan Ändere künne. Aan Söndersigge kam_mer dat nit. Se sen entweeder

udder

Ene joode Deil fun dä Sondersigge bruch mer sellde, ene andere nur, wam_mer en janz shpezjälle Zoot Saache määt odder weße well. Dä Rääß sullt sesch jeede ens aanloore, et es joot, wam_mer ens jesinn hät, woh mer wat fenge kann.

Süch och

Ändere