Wikipedia:Wat ess en Pooz Sigk?

En Pooz-Sigg, dat eßß en Sigg op dä all dä Dreßß zo enem beshtemmpde Motto opjeschreeve weed. Mer saare Pooz_Sigk do_föer, wejl_se Ännem sozesaren en Pooz op määt fö jannz fill Enfommazjohne övver_en Jebeet. Dat eßß äwwer ned blooß en Leeß. Et sullt och flöck ze bejriife sinn. Dröm eßß et jood wann se e paar Schobloade hätt unn vlleijsh en kleijn Aatikkel övver dat Motto als solschet, unn övver de Orjanisazijoon vunn dänn Aatikkel övver dat Motto. Da sullte e Houfe Aatikkel und Sachjruppe zu däm Motto opjeleeß weede unn paar Bellder.

Pooz-Sigge
• Esse, Drinke, Koche
• Städt
• Weßßeschaaf & Teschnigk
• Rhingland

De Pooz-Sigge sinn esuh wischtisch op onß Ripoarisch Wikipedia, weijl mer keij kloor unn eijnheijtlisch Rääschschrievung hänn. Da könnt_et mansches Mool nit esuh eijfach sinn jet ze finge. Zem Beijspill wann wer ußß Brööhl en Aatikkel övver Riißflaade schriev, unn e paar Männsche ußß Kölle maache de Wiggerleidung vunn Riisflaade unn Riisflaad. Dat eßß äwwer en Ööscher Lekkerbeßße. Wann no en Ööscher dat sööke däät, da luurt hä unger Riißflaam, Riisflaam oder och Ööscher Klaara. Jitt_et äwwer noh keij Wiggerleijdungs-Sigge, weijl dä Kölsche hätt dat jo ned jewoßß. Unn dä Ööscher kütt im Läwwe ned drop unger Riisflaade ze luure. Kann_hä äwwer op dä Pooz:Eßße & Drinke jonn unn do nohluure wo hä dat finge könnt. Zem Beijspill diräkk op dä Sigg, oder in dä Sachjrupp:Foder oder sönz jet.

Pooz-Sigge sullte mer föör all jroße unn klenge Saachjruppe hann, et määt_et Läwwe op dä Wikkipedija mangs.