Enlogge

De Wikipedia weed vun Minsche wi Do un esch jeamaat.
Donn ennlogg, öm jät beijzedrahre.
 
Do häß noch keine Zohjang?Aanmälde zom Metmaache!
Di Sigg heh stamp vun „https://ksh.wikipedia.org/wiki/Extra:Enlogge“.