... lang|de| ...Bearbeiten

Leeve Purodha, em Atikkel Adam Wrede häste jett erennjeschrivve, wat ich noch nit verstonn. Woför soll zom Beispill dat lang|de|Neuer kölnischer Sprachschatz jot sinn? Wo weed dat jebruch? --Manes 24. Feb 2006 19:09 (CET)

En Voklierung fö_dat Makkro krißß de op dä Sigk Schablone Klaaf:lang un en Övverseech_övver ättlijje, die mer han, op Wikipedia:List vunn dä Schabloone
Shtandadmääßish shriive mer hee nit deutsch un och kinn_annder Shprooch. Wäm_mer jeds_ävver e paa Wööt odder e Zitaat op deutsch odder änglish odder söns_en Shprooch hann, da hillef dat all dänne ßoffwärß, di domet automaatesch jëdd_maache, wänn_se weßße künne, wat för_n Sprooch dadd_eß.
Bëijshpill:
  • en Söökmaschiin livvot winnijer sinnloß Infommazjoon, wänn se de Wööt fun foschiidene Shprooche kloo usseneejn_hallde kann.
  • Unß Annalfabeete un Blinde hann fill mieh Shpass_an Sigge, wo inne iiere Kompjutor nit nur Keu füürschwadt. Dat määt_e ävver, wänn hä nit övver_en Shprooche_Kood äfiert, wat fö_n Shproochmodul hä jäz ensäzze sůll. Franzüüsesh kling nu_mma jannds_anngersh wi, sarerenß, Pollnesch, unß Shprooche, oddo änglejj_och wänn_et dreij dousend Wööt jitt di en de divärrse Shprooche met jenou de_sellve Boochshtaave jeschrėvve wääde. Bëij Rußßijj_un Shineesijj_eß dat nit schwer, aan der Schriff Русский un 中文 klooh zu äkänne? Sellvs dat shtemmp nur hallev, ed_eß wi bëij_unß, met dä Schreffte kannß_de och ättlijje Shprooche schriive, di all iijer ëijene Rääjelle fö_se Ußzeshpräshshe hann. -- Purodha Blissenbach 25. Feb 2006 10:43 (CET)

Schrievwies vun de Kölsch-AkademieBearbeiten

Leeve Manes, sch'hann en dä Atikkel „Akademie för uns kölsche Sproch“ enne Zeddel erinn_jemaat, öm de Shprooch un Schrievwies vun de Kölsch-Akademie ze dokkementiere. Isch känn mesch jäz met denne ier Rääjelle nidd_esu besönderß uß. Beß esu jood_un luuers_enß en Template:Abdef_W_Akademie un Template:Abdef Kölsch W Akademie ov'sch dat all rishtesh jemaat hann. Op de Shpillwißß hann_esh di drëij Zeddelshe affjelaat, dat mer sinn kann wat bëij eruß kütt. Enne schöne Jrooß --Purodha Blissenbach 23:21, 3 Juuni 2006 (UTC)

Leeve Purodha, ich han ens drüvverjeluurt un alles op die Schrievwies vun de Akademie jebraat. Ävver et jitt noch jet, wat mer noch usenanderfrößele mösse. Die Wööd op un kölsch hangen tirek anenander. Un och andere Wööd sin zesammejetrocke. Wie mer dat usenander kritt ... weiß ich nit. Kannste ens luure? --Manes 21:44, 5 Juuni 2006 (UTC)

Wikipedia:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän LemmasBearbeiten

Leev Manes, em Oujußß häßß do zesammejefaaß dat mer all de Schrievwies vunn däm aale Wrede brouche wolle für de Navijazion. Sigg dämm hämmer nimieh vill jehüürt. Wolle mer dat nid enz nöjj aanfaßße? Luurenz doch heä: Wikipedia:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas. Merci föör ding Hülp! Düüvelskääl 20:05, 4. Nov. 2006 (UTC)

Houpsick un Lemma-ÜvverschrifteBearbeiten

Dä Klaaf jeht wigger. Jetz dun mer beklaafe ov de Houpsick un de Lemma-Üvverschrifte noh dem Wrede jeschrieve wääde solle. Isch fänd et jot wann so vill Lück wie möschlisch medmache domet mer endlijj zo enem Entschluss komme. Luur he: [1]

Düüvelskääl 19:54, 9. Nov. 2006 (UTC)

Lemma-TitelBearbeiten

Do häs op dä Sigg Wikipedia Klaaf:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas jeje de Vürschläch jestemp, die mer do hatte. Jetz han isch noch ens en paar Beispill opjeschrevve op dä neue Sigg Wikipedia Klaaf:Schrievwies von de Lemmas, un mich däät schwer interesseere, wat do doför denks. Düüvelskääl 22:28, 29. Nov. 2006 (UTC)

Wie jeit et wigger?Bearbeiten

Leeve Manes: ich sinn em Momang net wie et he wigger jonn soll. Ich han dat Jeföhl, dä Purodha will un weed uns nit helfe, dat neue Interface inzeboue (hä säät, hä hätt kei Zick weil ich in ophalde - ävver hä hätt och nie klor jesaat, dat hä dat neue Interface als Standaad akzepteet). Hä blockeet de neue Schablone un dat Ömdäufe vun Sachjroppe. Hä määt selvs neue Rejele un dröck se dorch (z.B. Schablone dörfe nur op de Klaafsigg). Hä säät, dat es all de böse Düüvelskääl schuld - ävver hä hätt ja och Edits vum Jan Wellem un vom Jüppsche rückjängich jemaat. Jetz well ich von dir och ens e klore Ansach, wat do un de andere Metmacher wolle. Ihr künnt wann ihr wollt neue Köbesse wähle oder avsetze. Ihr mösst et nur mache! Esuh wie jetz - kann un well ich he nit mieh wigger ärbeide. Et jitt Avstemmunge, ich mach dat wat de Medmacher saare, un hingerhe stonn ich allein do jeje de Purodha. Dat mit dem Wrede wor jo nit minge Idee. Also: de Metmacher mösse mir klar sare, wat ich mache soll. Ich kann ophüre, an de Templates un Sachjroppe un Schrievwiese ze ärbeide. Ich kann wigger mache. Ävver ich moss wesse, wat ihr wollt. Un wann euch de Purodha wichtijer es wie de Schrievwies - och jot. Ihr künnt och mich avsetze - ich weed nit krische. Ävver esuh wie jetz - jeit et nit. Düüvelskääl 10:48, 20. Dez. 2006 (UTC)

Thema KöbeseBearbeiten

vielleich kannste ens luure: Do well einer de Zigg zeröckdrije. --Caesius 15:04, 25. Jan. 2007 (UTC)

ZivilcourageBearbeiten

Wann die AVWAHL-Aanköndijung op de Haupsigg bes Sunndaach 4.3.2007 vun keinem Köbes widder erenjesatz weed, dann es dat als Zostemmung zo werte, dat mer als Köbese kein AVWAHL zolosse ohne klor Rejele, su wie ich dat en Metmaacher:Caesius/Zivilcourage vörjeschlage han. Wann dat einer erensetz, dann es minge Vermittlungsversoch jescheitert. Met einem dä dä unzivilliseete Aandrach op de Haupsigg aanköndich, well ich nix ze donn han. Dann kann ich Üsch leider nit mieh helfe. --Caesius 21:39, 1. Mäz 2007 (UTC)

TachBearbeiten

Ich wollt nur mal ne Gruss loss werde. -- de neue 00:45, 2. Mäz 2007 (UTC)

Isch wönsch Disch em Naam va ksh-Wikipedia schünn Weihnachtsdaach. --BBKurt 17:09, 24. Dez 2010 (CET)

Köbes?Bearbeiten

Leev Manes. Do woors ons en jruße Hülp he op de ripoarische Wikipedia, un ene joode Köbes. Ävver jetz häs do sigg 4 Johr nüüs jeschreve. Drom määt et keine Sinn dat do he noh Köbes bes. Vielleicht wells do ja zeröck komme un wigger he metmaache? Wann do dat net wells, weed ich in ene Mond dinge Avwahl beantrare. Ävver dat heiß natürlij nit, dat do he net wellkomme bes, wann do et dir anders övverlaast! Düüvelskääl 21:18, 17. Auj 2011 (CEST)

Et däät mer leid, ävve en aandere Metmacher hätt ad ding Avwahl beandraacht. Saach et mer bitte, wann do Köbes blieve wells! Düüvelskääl 23:18, 28. Auj 2011 (CEST)