He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Onger Striptease vorstehd mo d Konst sich op ön erotisch Aar tun Wiiß uszöträcke. Döck läuvd dat ä Nachtklups aav.

Striptease op ön Büühn

Woröm et beij Striptease jeeht

Ändere

D Konst van dr Striptease es öt, net flott d Kleer uszöträcke. Däjennije, dä beij dr Striptease zokikkd, dä soll jespannd zokikke, mi aahne als hä em Momang sitt, kotte Momente jätt z see jlööve un doch op mi waade. Döck wäde Bänder, Schals övv anger Kleerstöcker jebrudd, öm di Spannugn op z bouwe. Jeschichte wäde van d Stripper övv Stripperinne op ön Büühn opjevührd. Dobeij spelle d Jedanke va di persun, di sich dat akikkd mä doröm, watt em näkßde Momang z see se weed. Spannung, önö nakßde Liiv see z wäde, weed opjebouwd un jehalde. Di Persun, di d Roll van önö Zoschauer vöör d Büühn änemmt, bliid beim Striptease usse vöör. En d leitzde Joohre wood dat jätt angisch. Döck wäde Lüüh op d Büühn jeroffe, öm beij öt Ustrecke z helpe övv us d Nöhde zo z kikke.

Jätt va vreuer

Ändere

Dr jenaue Aavang vam Striptease es net bekannd. Öt weed ä au Bösch ävver döck dova jesproche, dat dr erotische Danz va Salome, d Dohter va Herodias, dr ische Striptease woch. So söll vöör Herodes Antipas d Hülle ha valle losse, damet d Jödder jnädich wore. Jesechert es dat ävver net.

 
D Stripperin Vivian Schmitt (vöörö) beij önö Optrett als Stripperin met Jenna Jane (hänge)

Em Joohr 1868 troone lydia Thompson un d British Blondes ä lang Röck op un zeechde, watt sönß net möjelich woch, d Bee. Am 13. Määz 1894 wood em Divan Fayounau- Theater ä Paris dr ischde Striptease jedanzd. D Stripperin mood dovöör ön Stroof bezahle.

Va 1905 a wood d Dänzerin mata Hari dörch hörö Striptease bekannd. Beij d ischde Optrette woch dat ävver noch vöör kleen Jruppe va Lüüh un net op Bühne.

Em Berlin van d 20er Joohre wood Anita Berber dörch hörö Striptease bekannd. Nackt dojeboohne Ussdrocktänz maade öt Volk vöör d Büühn döck ösu jäck, da töt zo Tumulte koom.

No dr Zweide Weltkresch wood dr Striptease, dä damols noch „Schünnheetsdanz“ hosch dörch d Sex-Industrie jelengkd. Sujenannde Nightclubs maade ä Berlin un ä Paris op. Naame wie öt Crasy Horse woode bekannd.

Jätt z lääse

Ändere