He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Johann Altfuldisch (* 11. November 1911 ä Brückenau; † 28. Mai 1947 ä Landsberg am Lech) woch önö huhe SS-Mann un deelwiiß vortroon hä dr Chef van öt Konzentratiunslajer Mauthausen.

Si Lääve Bearbeiten

No singe Beitrett zo d NSDAP un d SS wood Alfuldisch Metjlett van d Wachpersune van öt Konzentratiunslajer Sachsenhausen un spiir dr 2. Vührer van öt Lajer Mauthausen. Hä woch bo beij alle Exekutiune dobeij, di em Lajer stattvonge. Döck stäng hä och en d Nööhde, wenn Jevangene en d Jeneckschosseck ömjöbraad wode.

Altfuldisch wood beij dr Mauthausenprozess zm Duud vorurdeeld un am 28. Mai 1947 opjöhange.

Jätt z lääse Bearbeiten