He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)
Boomhummer

Öno Boomhummer es ö Insekt un jehüüd zo d Heuschräkke.

BeschriivungÄndere

Dr Boomhummer weed tösche 100 un 200 mm lang un had als erwaaße Deer ön brung, ruuhbrung övv schwazze Värf. Als jong Deer es öt, öm sisch besser vorstäche z könne, jrön. D Wiffjer wääde jrüüßer als d Männcher. Dr Boomhummer es öt jrützde Stabinsekt oohne Vleuele.

Wo dr Boomhummer läävdÄndere

Vreuer läävde dr Boomhummer op d janze Lord-Houw-Insele, di 580 km östlich va Australie liije. Hüü jitt öt häm noch op d Insel Balls-Püramid, ön kleng Velseinsel, onjeväär 23 km em Oste van d Lord-Houw-Insel. Do lääve d leitzde 30 Deere op ön Fläsch va 6 * 30 m op önö klenge Boom.

Sing JeschichteÄndere

Va 1920 a jalt dr Boomhummer als ussjestorve, bes im Joohr 1921 24 Deere op Balls-Püramid jevonge woode. Op d Lord-Houw-Insel woode all d Deere va Ratte jevrässe, di dohen em Joohr 1918 van ö jesonke Scheff jebraad woode wore.

Em Joohr 2003 entnoohm Stephen J. Fellenberg 4 Deere, 2 Männcher un 2 Wiffjer, öm met dönne neue zö träcke. Dat solld helpe, öm d Deere spiir wärm op d Lord-Houw-Insele uss z sätze. D Ratte sollde vörhen kapott jemaad wääde. Dat solld dörch Jeff paßeere. Öt Träcke ä Jövangeschaf van neu Deere fluppde un em Joohr 2005 joov öt wärm 100 Boomhummere.


  Hee dä Atikel eß anfänglesch översatz uß de Wikipedija op Döütsch

WebsiijÄndere