Dier

(Ömjeleit vun Tier)

E Dier es ene Hungk, en Katz oder söns jet, wo Levve dren es un wat sich vun allein bewäje un erömhöppe kann. Planze künne dat nit: sich vun dr Stell bewäje. Wa'mer dat esu well, dann es och dr Minsch e Dier.

UsdröckBearbeiten

  • Jedem Dierche sing Pläsierche (Och et kleinste Dierche soll singe Spass han.)
  • Et ärm Dier krije (Wann einer e bedröv Jeseech mäht.)