He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Wuhan es ön Stadt ä China un di Hauptstadt van d Provinz Hubei. Met 6,6 Milliun Äwonner un 9,9 Milliun, wenn mo ö Ömveld äböträckt, es Wuhan d jrützde Stadt ä Zentralchina. Mo vängd öt em Oste van öt Vlachland va Jianghan, jenau do wo Yangtze un Hanshui zsammeloufe.

Wuhan

D Stadt es us 3 Deele zsammejesatze: Wuchang, Hankou un Hanyang. S koome iisch 1927 zsamme un joove dobbeij Wuhan. Doher sprecht mo och van Three Towns of Wuhan, wat op Ripuarisch met „Drei Städt va Wuhang“ övversatze weed.

Wuhan lidd op ön Fläsch va 8494,41 km², meeßd es öt flach Land mit Hövvle un Seeö an ö paar Ställe. D Monsum sorchd dovör, dat d Stadt subtropisch Wäär had.

Jät va vreuerÄndere

 
Önö Bleck op dr Haafe en d jo au Zitt

D ischde Lüüh koome onjeväär vöör 3000 Joohr en d Jäjend. In d Han Dünasti wood Wuhan ön Haafestadt. 3000 vöör Christi Jeburd vong he d Schlachd van d Ruuh Aavhäng statt. En di Zitt vong mo a, Muure öm d Stadt z bouwe. D Schotzmuure sorchde dovöör, dat öt Vorkoofe ä Wuhan sescher wood un sisch Kooflüüh he aasiidelnde. Domet koom Jeld en d Jäjend. Zosätzlich läävde he Dischtr un Künßtler.

Am Äng van öt 19. Jaahrhondöt wood d Baahn no Wuhan jebouwd un völl Waach van öt Scheff op d Jleise vorlaane.

Em Joohr 1938 joov öt schwoch Kämpf em Kresch tösche d Schinese un d Japaner. 1944 jäng önö jruuße Deel van d Stadt dörch Bombe van d Amerikaner kapott. Önö leitde jruuße Paav kräät Wuhan em Joohr 1967 als d Kulturrevolutiun Spure hängerleed.

VorwaltungÄndere

D Stadt lädd sisch ä 13 Bözirke ongerdeele:

VorkeerÄndere

BröggeÄndere

Opjrond van d Nööde van di 2 jruuße Flöss spelle Brögge ön jruuße Roll ä Wuhan. Dozo jehüüd d First Bridge, d Ischde Bröck wi mo op Ripuarisch sädd. S övverkwerd dr Yangtze. Dozo komme aver noch ön Zweide un d Dreide Bröck, di mi als 4.500 m un 3.500 m lang send.

BaahnÄndere

 
Dr neue Baahnhoff va Wuhna

D Stadt had 2 Baaahnhöff, di en d vreure Städt Hankou un Wuchang liije. Dat beddüd, dat däjennije, dä no Wuhan met dr Zoch veerd, oppaaße moss do dr Naam Wuhan nerjens optauchd. Em Joohr 2006 wood ajevange, ön neu Statium z bouwe.

OngerjrondbaahnÄndere

No d Städt Peking, Tianjin, Shanghai, Guangzhou un Shenzhen krääd Wuhan als 6de Stadt ön Ongerjrondbaahn.

VluchhafeÄndere

1995 krääd Wuhan önö eeje Vluchhafe. Va do us vleeje Vluchzeuje en öt Ussland. 2008 wood ö zweid Vluchhafejebäud väädisch.

AutobahnÄndere

D Autobahn 318 jeed dörch d Stadt.

WeetschafÄndere

Wuhan es en d leizde Joohre ön Stadt met ön vöör anger Länder wichtije Weetschaf woode. Su send he 50 Firme us Frankreich vortroone. Su weede ä Wuhan Deele vöör Autos, Stoohl, Medekamente un völl anger Saache entweggelt un herjestald.

UsbeldungÄndere

 
D Guangchang Universität

Usbeldung speld ä Wuhan ön jruuße Roll. Su jitt öt he 35 Huchschülle. Dozo jehüüre d Universität va Wuhan un d Huazhong Universität vöör Wesseschafte.

WebsiijÄndere