Donn et Houpmenü opmaache

Wikipedia:Lėßß mėt Aatikkel di mer noh welle

Hee kam_mer Lemmas endraare för Sigge die mer noch nit hann ävver han wulle. Et jeijt vüür allem öm wat direkk met unsere Sprooche, Jääjend, direkkte Nohbersh unn esu zosammehenngk. Ußßjenumme: Sigge di en alle Sproche drin sin sullte un die Sigge met Linx drop, die mer ävver noch nit jeshrivve hann


LanntÄndere

Landschafte:   Niederrhing - Do Westerwald - Et Huue Venn - De Wahner Heed

anjränzende Ländereje:   Niederläng - Belje - Wääßfaale - Pallz - Huheijfel - Shnejfel - Siejerlant

Flößß:   Düssel - Erft - Aah - Wurm - Pau - Maaß - Duffesbach - Agger - Sülz - Pleisbach

Bärje:   Draachefälz - Trümmerbersh (Kölle) - Zochspetz

Burje:   Bursh Jümmnish - Niedeggen - Lüftelberg - Bursch Wissem

Schlößßer:   Weißhaus - Schloßß Brühl - Schloßß Krottorf

KölschetÄndere

Minsche unn TüüpeÄndere

BildungÄndere

BeroofeÄndere

Lück Minsche NaameÄndere

ShproochÄndere

Uns Sprooche:   Düßßeldorver Platt - Bönnsch - Eschwiele Platt - Kirchröadsj - Kölsch - Nüüßer Platt - Sieshburjer Platt - Vüürjeberschßplatt

Nohbersch_Shproohe:   Limbburjisch - Luxemburjisch - Pällzisch - Wäller Platt - Weßßfäälisch - Oßßfäälisch - Hollänndisch/Nederlands - Berrjisch - Needersaxisch/Plattdüütsch - Plautdietsch - Jelldersch - Clefs/Klefs

Uß der Shprochweßßeschaff:   Sandhi - Liaison - Eppenteese - Rheijnische Regiolekt - Bennrooter Linnish - Üüerdinnger Linnish

Ripoarrische Dialegk_Ußßdröck:   fringse, fröönßele, knuuve, kreeme, kroose, brassele, ne Brassel hann, ne Braßß han, enne Knieß hann, kott sinn, titsche, piddele, knibbele, zotteere, ne zottier maache, küüme, kalle, klaafe, nüggele, keue, Keu, Keu verzälle, jet verkatsche, ne Katsch, en Fönef, ene Blötsch erinnmaache, eene verkamesööle, fritte maache, jet verschengeliere, verknubbele, Nüssele, ne Nüssel, schnüzze, süffele, aanshtivvele, jet affdrökke, äjne drökke, äjne jään hann, zaldaat maache, praat maache, shtaatß maache, Nübbelshen

Spezjälle Saache:   dä Aparillo - en Plämm - ne Schwengel - dä Püngel - ne Knubbel - e Shmölzje - de Bajjasch - de Puute - e Klabüühß - ne Oschi - dä Lärri - do Molli - dä Paijaßß - ene Pimmok - ne Immi - e Häzzje - e Botterramm - di Funz un dä Pillemann

Kunnßßwööt:   unß Kanallijemöschtijall, dat Hallelujafüzje, em Kättshe sing hillish lang Määmmejebeetßbärshkrützkättshe

Zungebrecher: Attwentzkranzkääz, Kanallijefüelszüngelcheszüppche, Kapploon

Tja, wie säät mer do dann füür?   Piifendekkel (Zick), Anno Piifendekkel

Minsche_Name för Saache:   et Anna Boolika, Tant Alli un Berta, et Ester vun Dyckhoff, dä Nubbel

UßßerdämmÄndere