Ne Paijaßß es_e su ne ärme Käärl wie dä Nubbel. E_ne Söndebock dä för alles herhalde moss. De Nubbel weed aam Engk vum Fastelovend verbrannt, de Paijaßß am Engk vun_e_ner Kirmes.

Paijaßß es äwer och e_ne Naam för e_ne fresche Panz ode Käärl.

Luuer ochÄndere