Verdens Ongerjang/Dat jöngßde Jericht

He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Verdens Ongerjang/Dat jöngßde Jericht, op Huchdütsch heechd dat Weltuntergang/Das jüngste Gericht, es önö Stommfilm, dä em Joohr 1916 ä Dänemark jedriihnt woode es. Hä beschriivd öt Vorhalde van d Mänsche, als önö Meteorit op d Ääd välld.

Verdens Undergang

Övver dr FilmBearbeiten

D Rejii vüührde August Blom. Hä werkde no öt Boch va Otto Rung un saad dr Mann hänger d Kamera Louis Larsen, watt hä zeeje sold. D Schauspeller wore Olaf Fønss, Carl Lauritzen, Ebba Thomsen, Johanne Fritz-Petersen, Thorleif Lund, Alf Blütecher un Frederik Jacobsen. Dobeij entstäng önö Schwazz-Wiss Film va 1525 Meter Längde, dä em Kino 82 Minütte duurde. Öt Jeld vöör d 35 mm-Film koom van d Nordisk Films Kompagni ä Kopenhagen.

Watt dr Film zeechdBearbeiten

Als önö Meteorit op d Ääd zorassd, weed öt d Mänsche flott klaar, dat öt met öt Lääve bald vorbeij se weed. Onger öt Volk send ö paar Riche, di di Opreejung dozo notze, an d Börse önö Hoof Jeld z vordeene. Angere, di ärm Söck, vorsöcke sich met Jewalt dojäje z wääre, z wääre bes zm Äng van öt Lääve op dr Planet. Jezeechd weed, dat di Wält no dr Äschlach em Wasser vorsüffd.

En dr Film lädt sich siihr jott di onjewesse Situatiun van d Mänsche en d Zitt van dr Ischde Weltkresch erkenne. Angß un Onsecherheet spelle sich en dat Lääve weehr. Jeweehd weed och dorop jelaad, dat di Maschine (van dr Kresch) sich jenau wi dr Meteorit net ophalde losse.

Ö paar Belder us dr FilmBearbeiten

Jätt z lääseBearbeiten