Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Jringkopp oddo Gringkopp säät mer för enne Minsch, dermiihtß för_ene Panz odder_e Bäbi, wat fill_am Jringe eß, öff, oddo lëijsh_un jään_et Jrėnge aanfängk. Ävver och onger de Aahle fingk mer enß Jringköpp.


De Dijaläkte un wi mer t bochshtabbėerre kann
Kölsch (Akademie) :  Gringkopp
Kölsch (Rheinische Dokumenta) :  Jringkǫp, Jriŋkǫp
Kölsch (Ripoarėsch Töhn) :  Jringkopp, Jrėngkopp
Kölsch (Wrede) :  Jringkopp