Vröschjoohr

(Ömjeleit vun Frühling)
He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Öt Vröschjoohr es enn van d Joohreszitte Vröschjoohr, Sommer, Herbst un Wengkter, di mo en d jömääßichde Zone van os Ääd vängd.

D ischde Blomme em Vröschjoohr

Op d Nordhaalbkowel vängd öt Vröschjoohr am 21. Määz a un hüüd am 21. Juni op. Op d Südhaalvkowel es dat angisch. Do weed dr Wengkter am 22./23. September dörch öt Vröschjjohr aavjölößd un vängd si Äng am 21. Dezember.

Wi d Positiun van d Ääd un d Richtung van d Äädaaß zo d Joohreszitte vüürd, zeechd dat Beldche:

Joohreszitte aen Aavhängichkeet van d Positiun van os Ääd