He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Ön Famelisch es ön Jömeenschaff va Mänsche, di dörch Vröndschaff, Hiirod övv Vorwandschaff vorbonge send.

Ön Famelisch

Wovör ön Famelisch do es

Ändere

Dörch dö Famelisch kütt öt ischde soziale Ömveld zöstange, dat önö Mänsch, ö sozial Weese, su erträckd, dat ä en si Ömveld zörääd kütt. Böstimmde Jövööhlö, wi z. B. Jöborjöheed, weed vormeddeld. Mo kann och saare, dat dr Mänsch hee ertrokkö weed. Dö Famelisch brengd öt Kengk beij, sisch sozial opzövüühre. En ön Famelisch wädä ävver och Jrondzösch va Religiun un Räät vormeddeld.

Dö Famelisch kikkd, dat jönoch Bruud op dr Desch kütt, sö helpd, zö övverlääve, sorchd dovör, dat schwoch Zitte övverstange wäde könnö.

Kenger, di en ön Famelisch jöboore wädä, krijö dodörch önö Status, ön Positiun, di sö en ön Jösellschaff plazeere.

Jätt va vreuer

Ändere

Watt em 21. Jahrhondöt onger ön Famelisch vorstange weed, woch net emmer dat, wat töt Volk doronger vörstäng. Wä dörch ald Bösch bläächd, dä vängd dat Wood Jruußfamelisch, onger dat net ma Papp, Mamm un Kengk vorstange wäde. Do veel och d Omm un dr Opp dronger, sälv Tant un Onkel woode dozo jözalld. Öt joov sujar Zitte, do worp mo d Deenerschaff met en dä Pott Famelisch.

Em 20. Jahrhondöt had sisch dä Böjreff Famelisch noch ens vorändört. Öt äntstänge Jömeenschaffte, di Partnere bötroff, di z. B. öt jliche Jöschlächd hodde. Öt entstäng en Famelisch us 2 Vraue övv 2 Mannslüüh. Ävver och dörch öt Wärk woode neu Forme va Famelie zösammöjöschustert, di öt vreuer net joov. Ön Famelisch, di sisch mä samstös un sonndös see kutt.

Jätt z lääse

Ändere