Erich Gustav Willi Lachmann

He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Erich Gustav Willi Lachmann (* 6. November 1909 ä Liegnitz; † 23. Januar 1972 ä Wegscheid) woch ön Scharvührer en d SS. Hä maade beij d Aktiun T4 met un werkde ä ongerschiidliche Konzentratiunslajer. Lachmann woch och em Vornichtungslajer Sobibór, wood ävver em Sobibór-Prozess vreijjesproche.

Si Lääve Ändere

Lachmann, woch Müürer un werkde bes zm Zweide Weltkresch beij vorschiidene Firme. Hä troon en Orjanisatiun, di spiir zo d SA wood, beij, woch ävver ke Metjlett van d NSDAP.

Als dr Kresch aavong, wood hä Helvspoliss un spiir Ovverwachmeester. Em Herbst 1941 scheckde mo häm en öt Zwangsarbeederlajer Trawniki, wo hä d Trawnikimänner usbelde solld. Em Sommer 1942 woch d Kontroll van d Trawniki-Männer em Lajer va Sobibór sing Opjaav. Met singe neue Övvischte Franz Reichelmeier koom hä ävver net parat, hä kutt häm net bruche, su dat hä en dat Zwangsarbeederlajer zöröckjescheckd wood. Do hod hä ö Küddelche met sing polnische Vröndin un maade sich us dr Stöpp, wood ävver ä Warschau van d Polisse jeschnappt. 6 Joohr Zochthuuß braade häm dat en. Am Äng vam Kresch koom hä zo ön Strofkompani un mood als Soldat jäje d nöher kommende Ruuh Armee kämpfe. Hä jeroonde ä Jevangeschaff. Van ön Stroof va 25 Joohr Zwangsarbeed mood hä mä 5 aavsetze. 1950 wood he bejnadicht.

Watt ä Sobibór övver häm jesaad weed Ändere

Lachmann soch mo normalerwiiß met singe Hond Barry, önö Bernardiner, dä dozo träniird wode woch, beij dä Satz „Du wellst also net werke!“ di ajesproche Persun aazösprenge, en öt Vleesch z bisse suwi Stöcker Vleesch öruss z risse.

Öt woch bekannd, dat Lachmann völl soff.

Jätt z lääse Ändere