Av un aan, su es dat och bei andere Wikipedias, kumme angascheete Metmaacher bei enem Stammdesch zosamme. Dobei künne se nevve däm Klaafe och e Bierche, Wingche oder söns e lecker Jesöffs drenke.

Wann ehr ene Vörschlach ze maache hat, dann sid esu jod un dot dat op dr Klaafsigg.

Eezte Tämmiin

Ändere

Mer treffe unß am Samsdaach 3.2.2007 öm Punk 14:00 Uhr en 50672 Kölle beim Juanita's Cantina, am Hans-Böckler-Platz 1-3, dad_eß am Wessbahnhoff jäjeövver, tireg nëvve der Venloer Shtrohß, un nit allzo wik fun Colonius. Do eß öm di Zigk washëijnlesch zo. Wann dä zo hät jo'mer en Düür wigger nohm Stadtjaade, dad_eß unger der Baan dorresch un dann direk links der eezte Wääsh enn_et Jröhn. Wä zo spät kütt, muss selver luure, wie hä nohm Stadtjaade kütt, un unß do fengk. Ëijne fun onß hädd_e besje jriise Hooh, ene Baat, un en Brell.

Wä kumme well, drääht sesh op jede Fall he enn:

Dobeij: Caesius, Purodha (Klaaf)