He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

D Wall Street es ön Stroß ä New York. Sö es dr Setz va völl Banke. Usserdäm had d New York Stock Exchange hörö Setz do, d jrüüzde Börse van d Wält. Sö had ön Längde va 600 Meter.

Wall Street

Jätt va vreuerÄndere

Em 17. Jahrhondöt, als New York noch dr Naam Neu-Amsterdam droch un Indianerövverväll ön Jevaahr vöör d do wonnende Mensche dostallde, entscheed sich dr Jouverneur, önö Wall zm Schotz z erbouwe. Dä vorleev entlang va d Wall Street un braad di Stroß hörö Naam en.

D Wall Street em 21. JahrhondötÄndere

D Wall Street es dr Meddelpunkt van d Finanzwält, un d janz jruuße Banke, di öt op d Wält jitt, send do vortroone. D Bewäjung Occupy Wall Street kämpfd jäje dat, wat töt Jeld un di, di sisch doröm kömmere, astelld.

Jätt z lääseÄndere