Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Schang Jülich eß eine fun de letzte vier EdelweißpirateIehrefeld, di noch am Lääve sin. Hä liv en Kölle. Doh eß hä och, am 18. Aprell 1929, jeboore woode.

Dä Schang em Johr 2007

Em Johr 2003 förbereidt, hät hä 2004 dat Komitee för en demmokrattische UNO unger däm Club of Budapest singe Schermhächschaff met jejröndt, un wohr dann för zwei Johr do em Beirot dobei.[1][2]

Hä angjascheet sesch zosamme met em Gertrud Koch un em Schäfers Peter doför, dat de Minsche sesch bewoß blieve, wat em Nazidütschland jewääse es, et Jedëngke aan de Edelweißpirate oprääsch ze hallde. Doför han di Bööscher jeschrewwe, un diverse Vördrääsch jehallde, Akßjuhne un Veraanschtalltone jemaat. Dr Landschaffsfoband em Rhingland hät dänne dröm em Mai 2007 der Rhinglanddaler als en Ußzäjschnong jejovve.[3]

Am 9. Septämbo 2006 kräät dä Schang dä Severins-Bürgerpreis 2006 folije för sing Angaschemang em Vringsveedel.[4]

Hück eß hä dä Baas fun de klejnßte Fasteloovendsjesellschaff] en Kölle un en Eurasije, woh hä och der Prässidänt, der Litteraat, der Schatzmeister un der Kaateverkeufer eß, hä eß nämmlesch der einzije en dä Jesellschaff. Ävver die Jesellschaff schavv_et, jedes Johr en jrooße Sezung en de Müllemer Shtadthall op de Bejn ze brenge. Doh määt dann dä Schang de Sezungslejter un sprengk och en enn, wann sejj_enne Künßler jet verspät. Ene Elverrot hät sing Jesellschaff och, dä setz och met op de Büühn. Et sinn_er ävver alles Poppe.[5]

Weblink un miBearbeiten

  1. http://www.kdun.org/de/newsletter/02-2003.pdf
  2. http://www.kdun.org/de/dokumente/kdun-20042005.pdf Sigg 2 (met de Nummer 1, di do ävver nit drop shteiht)
  3. http://www.lvr.de/app/presse/index.asp?NNr=2563
  4. Express vum 10. Septämbo 2006 un http://www.rollybrings.de/presse/2006_9_10_expr.htm
  5. Hät hä sellver verzallt aam 11.11.2008 em WDR singe Färnsee-Sänndong zom Aanfang fun de Sessjohn 2008 en Kölle

>