Schablone Klaaf:Kootfoviiß

Es gibt keine Diskussionen auf dieser Seite.
Dä Beijdraach es_op Kölsch
(mieh kölsche Beijdrääch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(Anndere Sigge met so_n Beijdrääch)


Met dä Schabloon Kootfoviiß kannß De am Eng fun enner Sigk sare, dat se en koote Sigk eß, di en_de Houpsach op en anndere Sigk forwiiß, der ier Houpsigk, wo de ëijendlijje Infommazjon ze finge eß.

 {{Template:Kootfoviiß|Nummo|Houpsigk|}} 

Parrammeetere:

 1. Parrameeto: De Nummo fun däm Täxx, dä mer aanjezëijsh krijje well. Dä eezte eß Nummo 0 — pass_emmer, un 1, 2, 3, … zëijj_et eezte, zwëijte, drette, … Woot uß dä Oppzälung fun Nummoro 0, süsh unge bëij de Bëijshpille, do sinn de Täxxte all ze sinn.
 2. Parrameto: dä Link op di Sigk, do wo mer hen jonn sull, wämmer di koote Sigk jelässe hät, wo di Shabloon drob_eß, allso de Houpsigk met de ëijendlijje Infommazjone.


Zom Bejshpill:

* Nummo 0 {{Template:Kootfoviiß|0| de ''[[Houpsigk]]''     |}}
* Nummo 1 {{Template:Kootfoviiß|1| dä [[Jupp Schmitz]]     |}}
* Nummo 2 {{Template:Kootfoviiß|2| enne [[Peter Müller]]    |}}
* Nummo 3 {{Template:Kootfoviiß|3|_et [[X (Watt ėßß datt?)|X]] |}}

Dat jitt:

 • Nummo 0
Disambig Hee jëijd_et nuur jannß koot öm enne anndere Naam.

All wat wishtish_eß, eß op dä Houpsigk övver de Houpsigk ze finge!

 • Nummo 1
Disambig Hee jëijd_et nuur jannß koot öm enne Shpeznaam.

All wat wishtish_eß, eß op dä Houpsigk övver dä Jupp Schmitz ze finge!

 • Nummo 2
Disambig Hee jëijd_et nuur jannß koot öm enne Künnßlernaam.

All wat wishtish_eß, eß op dä Houpsigk övver enne Peter Müller ze finge!

 • Nummo 3
Disambig Hee jëijd_et nuur jannß koot öm en Affköözung.

All wat wishtish_eß, eß op dä Houpsigk övver _et X ze finge!


-- Purodha Blissenbach 16. Mär 2006 19:27 (CET)


Jangk retuhr op di Sigg „Kootfoviiß“.