Museum Zenkhötter Hoff

He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Dat Museum Zenkhötter Hoff es ö Museum, dat zeeje söll, wi sisch d Industrii ä Stolberch entweggelt hat. Onger dr Bejriff Industriijeschischte läuft dat Janze.

Ön au Lok drusse vöör öt Museum

Dat Jebäude, dat ä Mönsterbösch steet, stammd sevß us öt Joohr 1830 un wooch vreuer önö Betrieb van d Zenkhött. 1991 koovde d Stadt Stolbersch öt op un maade ö Museum doruss.

Em Jebäude weed jezeecht, wi Zenk gemaad weed un watt mo doruss mache kann. Ävver och drusse stönd allerhand Denger, die met d Industrii va Stolbersch z do hand. Völl Firme hand öt Museum net mi jöbrudde Saache jöschänkd.

D AbteilungeBearbeiten

ZenkBearbeiten

 
Dr Waahrel va Nätta

Dat Museum ongerdeeld sisch ä drei Abteilunge. De ischte had met Zenk z do. Jezeecht weed, wo dä härkütt, wi mo däm jöwännt. Alt Övvent send do nojeboud. Ä Filme kann mo sisch a kikke, wi dat en d Industrii jemaad wood. Ävver och d Jevaare send dojestallt. Ä alt Ziidunge weed jezeecht, wi sisch d Jöwännung va Zenk ä Stolberch usjewerkt hat. Ziidungen zeeje, wat op dr Buschebersch passerd es, Belder va kapotte Köö un öt Vorboot, Jömöss us dr Jaade z ärnte. Övver all d Denger kann mo nolääse.

Op di anger Sii van d jruuße Raum stönd all di Dänger, di us Zenk jemaad woode. Aajevange met d Jässkanne, övver d Kandele bes hän zo d Büdde us Zenk. Watt jedder derekt en öt Oohr vällt, es dr alde Waarel va Nätta. Nätta voor ä Bösbisch bes in d Sövvezijer Joohre met Pääd un Waarel d Melsch us. Nätta un si Pääd send duud, ävver d aue Waarel däm jitt öt noch. Dä steeht en dr Zenkhötter Hoff.

NoldeBearbeiten

 
Bleck en d Hall met d Dampfmaschiin

D zweide Abteilung van öt Museum hat met d Nolde-Industrie ä Stolbersch z do un domet derekt met dr Preem. Wä well, dä kann met jätt Hölp selver Nolde maache. Op ald Maschiine wäde d Drööht jöboohre, jöschleffe un d Oohre örennjeboort. All dat wat hü z daach op modern Maschiine z Milliune jömaad weed, maade s vreuer met d Hand. D Kraft koom van ön Dampfmaschiin. Och di jitt öt hee z see. Ön janz jruuße hat mo do opjeboud. Övvörijens: all di Maschiine loufe noch!

MessingBearbeiten

 
Messingpött

En d dreide Abteilung jeet öt öm dr Messing. Watt d Kupfermeestere us Stolberch jemaat hand, dat wesse d Lüüh us Stolberch jenau. Us Jalmei wood met d Hölp va Holz, Vüühr un Wasser Zenk. Zenk un Koffer joov Messing. Wi dat entstong, dat weed he jözeecht. Met d Hölp va Zenk un önö Kofferfennik weed önö Messingfennik jemaat. Dat öt och noch anger Denger us Messing jitt, dat sitt moch en ön Usstellung. Pött, Kessele, Tröötö un Käätzelöötere, all dat un noch völl mi es he z see.

 
Ön janz au Jrüll

En önö klenge Raum vengt mo jätt, dat zwar ke Orijinal es, ävver moch soll öt sisch jenau a kikke. Ön au Jrüll us Messing, Hondöde va Joohr alt.

Jätt z KikkeBearbeiten