Milesch es_en Flössigkeet, die weibliche Säujedier uss Drüse] (Mileschdrüse) affjäwe un met dä se zonäx ihr Jungdiere föödere. Milesch es_en Emulsion uss Fett-Dröppsche un Wasser. De Mottemilesch es för Säuschlinge et wichtischste Fooder en de ierschte Levenswoche, weijl se met ihrer Nährstoffe zom Oppbau vum Immunsystem beiträsch.

E Jlas Milesch

En Meddeleuropa versteht me unger Milesch haupsächlich Kohmilesch. Em Handel darf als „Milesch“ nur Milesch vun Köh bezeichnet wäärde. Beij Milesch vun andere Säugedier moss die Dierart (Jeese, Schööf, Päärd, Büffel etc.) zosätzlich aanjejoffe wäärde.

De Dijaläkte un wi mer t bochshtabbėerre kann
Bönnsch :  Millesch
Dütsch :  Milch
Dremmener Platt :  Mele̩k
Erkelenzer Platt :  Melek
Kölsch (Rheinische Dokumenta) :  Milsch
Kölsch (Ripoarėsch Töhn) :  Mėlsch, Milləsch
Kölsch (Wrede) :  Milch
Krieevelsch (Shprooch) :  Melk
Limmborjėsch :  Mèlk
Nederdütsch :  Melk (drank)
Nederlands :  Melk
Rhinberkse Platt :  Mäle̩k


Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke