Kreis Öskerche

(Ömjeleit vun Kriis Öskerche)

De Kriis Öskerche litt em südwesten van Kölle en Nordring-Westfaale. Zum Kriis jehüren die Stätte:

un die Jemeenden: