Dä Krees öm de Stadt Düre erömm ligg em wesslische Rhingland, aam Noordrand van d'r Eijfel, em Rejierungßbezörrək Kölle, jehüürt zom Lanndtshaffßfobanndt vam Rhinglandt.

Em Dezember 2021 hätt dä Kreesdaach van Düre met jruße Miehheed beschlauße, sesch en Rurkrees Düre-Jöllesch ömzebenänne.

Städte on Jemeende em Krees Düre

Ändere
 1. Jemeinde Aldenhoven — (14 301 Bewunner)
 2. Shtadt Düre — (93 541 Bewunner)
 3. Shtadt Heimisch — (4 609 Bewunner)
 4. Jemeinde Hüêtschewald — (8 800 Bewunner)
 5. Jemeinde Inde — (7 571 Bewunner)
 6. Shtadt Jöllesch — (33 864 Bewunner)
 7. Jemeinde Krötzau — (18 294 Bewunner)
 8. Jemeinde Langerwehe — (13 980 Bewunner)
 9. Shtadt Lennesch — (13 679 Bewunner)
 10. Jemeinde Mërzenesch — (9 980 Bewunner)
 11. Shtadt Nideggen — (10 717 Bewunner)
 12. Jemeinde Nedderziê — (14 309 Bewunner)
 13. Jemeinde Nörvenesch — (11 445 Bewunner)
 14. Jemeinde Titz — (8 475 Bewunner)
 15. Jemeinde Fëttweiß — (8 975 Bewunner)


Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!