He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

D Kanalinsele send ön Inseljrupp em Ärmelkanal vöör d Köste va Frankreich. S jehüüre zo Ängland un wääde als Besetz van d änglische Kruun a jeseeh.

D Kanalinsele

Wi hesche d Insele?

Ändere

D Kanalinsele böstönd us d Insele Jörsei, Serk, Görnsei, Äldernei, Hörm un Jetau. D hükßde Ställ van all d Insele litt 109 m övver dr Meeresspeiel. Zosätzlich jitt öt noch ö paar Insele, di ävver ösu kleen send, dat do kenne drop wonnt.

D Jeschichte van d Insele

Ändere

Als Wellem Ängland änoom, do jehoote häm och d Kanalinsele. Di Jäjende ä Frankreich jänge em Laufe van d Zitt vorloore un si Reisch bschrängde sisch op Ängland un d Insele, di bes hü bleete. Watt us d Zitt met Frankreisch bleed es d Sproch. Op d Insele bleed öt Platt, dat önö französische Ääschlach had.

Em Zweide Weltkresch woode d Insele van d Dütsche äjenomme un. Jökämpfd wood dobeij net. D Äwonner hodde vörhen d Insele vorlosse.

Jätt z lääse

Ändere
  • Roy MacLoughlin: Änglische Insele onger öt Hakekrüzz. D Dütsche op d Kanalinsele. Links Verlag, Berlin 2003, ISBN 3-86153-305-7Huchdütsch)

Websiij

Ändere