Düre (em huhdütsch Düren) es en Stadt töüsche Kölle on Oche aan de Rur. Et hätt öm die 93 000 Enwonne. Et es bekannt füê de Papierfabricke on ussedemm woêre hee ens Fordwerke, höck hätt do Visteon e Werk. Dä Börjermeeste van Düre woê bes zem September 2020 dä Paul Larue van dä CDU, nu es et dä Frank Peter Ullrichs van de SPD. Em Krieshuus hätt dä Landrat Spelthahn senge Sitz. Em Kreesch es vell van Düre kapott jejange, ävve et jitt noh e paar schön Ströößche, wie z.B. de Holzstroaß. En Düre es immer jet loss: Et jitt ene Wochemaaht on jede Menge angere Verjnöjungsmöglischkeete. Em Sommer es de jruße Annakirmes met Attraktione us janz Dütschland, ussedem jitt et ene Ääpelsmaat, ene Biermaat, e "Jazzfestival", et weed Fastelovend jefiehrt, e Stadtfest, Maimaaht, Weihnachtsmaaht - kuêt, reschtisch ruhisch es et nie. Wä jet jehobene Ongehaltung söökt, fengk die em Huus dä Stadt on en de nöüjebaute Arena, woa och die Powervolleys, dä Volleyballvering, spellt. En Düre jitt et en janze Reih Zeidunge, jede Daach kritt me de Dürener Zeidung on de Dürener Noahrischte. Et Radioprojamm Radio Rur deet us dä ahle Pleußmöll sende. Me hätt doa keene jroße Fussballclub (am ierschte noh dä 1. FC Düren, dä uss em GFC 99 on em FC Nedderau entstonde es), dröm sin de meeschte Lück Kölle, Jladbach odde Ooche Fans. Osse Volleyballvering, SWD Powervolleys Düren, spillt met Jlöck in dä iêzte Bondesliga. Toni Schumacher kütt och us Düre.

Et Wappe van Düre

En Düre kalle de Löck Dürener Platt, watt sich net vell vamm kölsche Platt ongerscheede deet. Wiggdere ungerdeelt sich die Sprooch noh op die kleen Dörfjere wie Ääx, Mellwiele odde Merke.

Wenn me jrad ens en dä Jejend es, künnt me sich jo ens frore, of me sich in Düre net och jet aaluure künnt. Mer han do:

 • Et Leopold-Hoesch-Museum: En schön Museum, jebaut em Jurendstiel met Jemälde, Skulpture on aff un zo ens Installazione. Et jeht vam nünxehnte Joêhondet bes zo de modernste Saache, se han vill vamm Expressjonismus on dä nöüe Sachlischkeet, ussedäm vill van Heinrich Maria Davringhausen, van demm dat Museum dä Nohloss hätt.
 • Et Papiermuseum, en demm me sinn kann, wie de Löck doamoals Papier jemaaht han, wie me et höck mäht on wat für en Tradizion dat Papiermaache en Düre on de Vüüreifel hätt.

Alle zwei Joêh maache die zwej Museje en spezielle Kunzausstellung, de Biennale "PaperArt", woa de nöüste Papierkunz jezeech weed.

 • Em Sommer, normalerwies de letzte Wooch em Juli, jiddet en jrußes Fess en Düre, de Annakirmes. Dat es de jrößte Kermes links vamm Rhing en Dütschland.

Stadtdeel und DörpeÄndere

 • Arnoldswiele (Arnoldsweiler)
 • Äks (Echtz)
 • Berzbuir (Berzbuir)
 • Birjel (Birgel)
 • Birkesdörp (Birkesdorf)
 • Derichswiele (Derichsweiler)
 • Huave (Hoven)
 • Jüzzenich (Gürzenich)
 • Kofferuath (Kufferath)
 • Kotzedörp (Konzendorf)
 • Krockhuse (Krauthausen)
 • Lengeschdörp (Lendersdorf)
 • Mellwiele (Mariaweiler)
 • Merke (Merken)
 • Nedderau (Niederau)
 • Rölsdörp