Lengeschdörp es ene Stadtdeel van Düren on ligg em Südde töüsche Rölsdörp, Nedderau on Krockhuse. Et hätt 3704 Enwonne.[1]

Et Wappe vamm Oêt zeecht dä hellije Mejchel un dä Löv van Jöllesch
Lage van de Stadt em Stadtjebiet van Düre

Jeojrafie on LajeBearbeiten

Lengeschdörp befengk sech em Südde van Düre on jränz em Osste aan Nedderau on Krockhuse, em Noorde aan Rölsdörp on aan Bäêzbuir em Süd-Wesste. Em Südde ligg zoademm de Jemeende Krötzau on et kleen Dörpche Kofferoêt.

Dorêch Lengeschdörp fleeße zwej Jewäßßerche: de Rur on dä Lengeschdörpe Mölledejch.

JeschichteBearbeiten

De iêschte Moal, dat Lengeschdörp uêkondlich jenanngk weed, es em Joêh 1005, als dä Kaiser Drickes II. (Em huhdütsche Heinrich II.) eenije lengeschdörpe Juutshhaufe aan't Adalbertsstift en Oche avjejääve hätt. 1246 hätt dä Kaiser Friedes II. (hd. Friedrich II.) dann de janze freje Richsstadt Düre metsamp Lengeschdörp aan de Häêzööje van Jöllesch vepängk.

Aanfang vamm 17. Joêhondet wood en Lengeschdörp een Iesehütt jebout.[2] En de zegg van de Industrialisierung wood em Oêt een van de bekanneste Stoahlhütte en Europa bedrieve, en d'r fass alle Schiene vamm dütsche Iesebahnnätz jejosse wodde sinn. Em Joar 1820 hant de Bröde Everhard on Willem Hoesch et Werk jekoof on Willem senge Sunn Leopold hätt dann 1871 dä Hoesch-Konzern en Doêtmongk jejröngk. Die Hütt en Lengeschdörp ävve wood en de zwejde Hälevde vamm 20. Joêhondet jeschlosse.

Boudenkmäle en LengeschdörpBearbeiten

 • Haufanlaje Schmalenburch
 • Wonnhuus Hauptstr. 80
 • Wonnhuus Hauptstr. 102
 • Huus Pimmenesch
 • Ehem. Bachemshauf Saint-Hubert-Straße 2
 • Wonnhuus Hüttenstr. 17–19
 • Weckshauf Schmalenburg 1
 • Wonnhuus (Torboje on Bejrenzungsmuur) Hauptstr. 133
 • Juppskapellche
 • Tünneskapellche
 • Hajelkrötz aan de K 27
 • Weechkrötz Wolffsgasse/Hauptstr.
 • Lengeschdörpe Mölledejch, Bereich Boisdörpe Möll
 • Wonnhuus Hauptstr. 135
 • Ehem. Pastoratsjebou (Fa. Eberhard Hoesch), Hüttenstr. 27
 • Jießereihalle Fa. E. Hoesch, Hüttenstr.
 • Huus Bischoff, Hauptstr. 119
 • Kath. Kerch St. Mejchel met Benedikt Dreyer Altar
 • Weechkrötz Ruudes Krötz
 • Huus Hauptstr. 73
 • Haufanlaje Hauptstr. 71
 • Mölljebou vamm ehem. Everhardshamme met Mölledejch on Flutjrave

InfrastrukturBearbeiten

Lengeschdörp hätt ene Bahnhauf aan d'r Rurdaalbahn-Linie, die töüsche'm Houpbahnhauf Düre on Heimisch hen on häê fährt.

Zoademm jitt et een Jrongkschüll on drej Kengejaade.

En Lengeschdörp befengk sech och dat Krängkehuus St. Augustinus.

MuseieBearbeiten

 
Et Füêwehrmuseium

En dä Oêt jitt et zwei Museien: de Dürener Fastelovend-Museium on et Füêwehrmuseum.

StädtefrönkschaffteBearbeiten

Lengeschdörp hätt vanaan 2012 een Stadtfröngschaff met de bayrische Jemeende Lechbruck am See.

LiteraturBearbeiten

VerwiesBearbeiten

 1. https://www.dueren.de/kultur-tourismus/stadtportraet/zahlen__fakten?sr=7584
 2. Lendersdorfer Hütte – Detaillierte Beschreibung auf "Rheinische Industriekultur"