Allegorie des Friedens, des Wohlstandes und der Künste

He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Öt Beld Allegorie des Friedens, des Wohlstandes und der Künste, watt op Ripoaresch met D Dostellung van dr Vreede, dr Wollstand un d Könste övversatze weed, es ö Beld van Hans va Oche us öt Joohr 1602. Öt es ä Öl jömolt.

D Dostellung van dr Vreede, dr Wollstand un d Könste

D Jöddin van dr Vreede litt, önö Mai van önö Ölboom en d Häng, puddelnakß tösche zwei anger Vraue. Dobeij kikkd s us öt Beld öruss no dä, dä sisch dat Beld jraad akikkd. Dodörch weed mo als Akikker en dat, watt op öt Beld jözeechd weed, ä bötrocke.

Enn van di anger Vraue es d Jöräätichkeed. S hat ö Schwärd en d Häng. Di Vrau hänger d Jöddin van dr Vreede es bökleed. Hans va Oche övvermaalde önö Deel van öt Schwärd, dat s en d Häng häld, met önö Jlobus un moolde zösätzlich önö Pinsel un Värvpöddcher en d anger Hand. Dodörch maade hä di Vrau zo ön Persun, di d Wesseschaff en hör Zitt dostelle söll. D Waffe dojäje liije kapott op d Ääd öröm. S wääde net mi jöbrudd.

Di dreide Vrau, s had d Bross öruss, steed vöör dr Wollstand un paaaßd op, dat öt d Konst jott jeed.

Dat Beld solld d Situatiun zo d Zitt van Kaiser Rudolf II. dostelle, en dör öt Vreede joov, Jöräätichkeed Vörrang hod un d Wesseschaff ön jruuße Roll speld.