Ävangjellische Kerch op dr Zwiivöll

He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

D Ävangjellische Kerch op dr Zwiivöll, op Huchdütsch weed och van d Evangelische Kirche zu Zweifall jesproche, es en va zwei Kerche op dr Zwiivöll.

Bleck op d ävangelische Kerch

Jätt va vreuer Bearbeiten

D Kerch stammd us öt Joohr 1683. Dat Jeld zm bouwe wood en d Jemeende jesammeld. Zösamme koome 338 Reichsdaler. Zosätzlich wood nochIiser, Stehn jesammeld, va d onbezahlde Arbeedstonde janett z spräche.

Övver d Kerch Bearbeiten

 
Dr Altar

D Kerch wood us Brochstee jebouwd. Sö had ön Längde va knapp 20 m. Op dr Schlossstee övver öt Portal stehd d Joohreszahl 1683. Zosätzlich drätt d Stee dä Schreffzoch: „Dr Häär säähn un behöd dinge Uss- un Äjang va nu a bes en Iiwichkeet.“ Us d Bibel stammd dä Satz: „Joddes Wood bliid iwich“.

Wä en d Kerch ätreend, valle d Jraavplaate va dr Reitmeester Hilger Zülpich en öt Oohr. Di loore vreuer en dr Meddeljang, woode ävver beij dr Ömbouw em Joohr 2000/2001 an d Wand jestald.

Önö angere Bleckvang es dr Altar, dä vreuer us Holz woch, ävver em Joohr 1910 dörch ene us Marmor ersatze. Dr damalije Pastur Berninghaus schekde däm d Jemeende zo sing Selverhuchzitt, wi op d Röcksiij jeschrävve stehd. Dat jossiisere Krüzz suwi zwei Kääzelötere stiffde em Joohr 1835 dr Könnig va Preuße Friedrich Wilhelm III.. D Bibel op dr Altar schenkde ön Bibeljemeende us Kölle d Kerch em Joohr 1824. Dr Kelch es ö Jeschenk va zwei Brööhr us öt Joohr 1733. Dr Döövstee us öt Joohr 1862 drätt d Äschreff: „Jött hen en d Welt un döövd all Völker em Naam Jottes dr Vadder, Jott dr Soohn un Jott dr hellije Jeist. Wä jlöövd un jedöövd es, dä weed sellich wäde, wä net jlöövd, dä weed vordammd wäde.“ 6 Jraavplaate, di vöör dr Altar an d Wäng aajebraad send, stamme va zwei Pastürch un 4 Mettjledder us d Jemeende, di en d Kerch bejraave woode. D Orjel wood 1828 dörch ön Spend va 400 Taler va dr Preußekönnig Friedrich Wilhelm III. aajeschaffd. Em Ischde Weltkresch moote d Orjelspiife aavjejävve wäde.

Jätt z kikke Bearbeiten

  Commons: Evangelische Kirche Zweifall – Sammlung von Bilder, Filemche un Tön op Wikimedia Commons