Dat Wöötsche yotta…, odder Yotta…, jotta…, odder Jotta…, affjekööz med däm jruuße lattëijnische Boochshtaaf Y, shtëijdt bäj de Äjnhäijte un Moohße för et Kwadrilljohnfache, oddo 1024.

Luur do_noh och bëij de → SI-Basiseinheite#Multiplikatore