Dat Wöötsche yocto…, odder Yocto…, odder yokto…, odder Yokto…, jocto…, odder Jocto…, odder jokto…, odder Jokto…, affjekööz med däm klëijne lattëijnische Boochshtaaf y, shtëijdt bäj de Äjnhäijte un Moohße för e Kwadrilljohnßtel, oddo 10-24.

Luur do_noh och bëij de → SI-Basiseinheite#Multiplikatore