Wikipedia:He kannß De Metmaache.

Metmaache kann he jede, dä ein vun uns Sprooche kann, un Loßß am Shrieve hät, un wejß wie_mer för_e Nohkixel shrieve deijt. Wannß De metmaache wellß, kannß De Dich aanmellde unn_et och blieve_looße. Bei unß Hülp krißß_te verzallt wi_et jeit. Om Shpillplaz kannß De eröm_probiere.

Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!