Wikipedia:Gadget

(Ömjeleit vun Wikipedia:Gadgets)

Övver de enshtalleete Gadgets hee em Wiki fengk mer jet op de Sigg „Extra:Helferlein“ un hee:

Loor och opBearbeiten

MediaWiki:Gadgets-definition