Di Affköözung URLänglijj un shtäijdt för „Uniform Ressource Locator“ — dat ess enne „eijnheijdlijje Ochz Beshriever för Hillfß Meddelle“ — un beschrief för n paa fun dä Saache, di t em Internet jtt, wi mer se fingk un op der eijene Räshner krijje kann.

En URL eß jät äänlijjet wi enne → Forwieß.

Ußßerdämm

Ändere

Websigge

Ändere