Dit artikel is gesjrieëve op't Kirchröadsj
(Artikel gesjrieëve op't Kirchröadsj)
en sjteët i jen Hollesje sjpelling
(Siede i jen Hollesje sjpelling)

Terwinsele (Nederlands: Terwinselen) weëd och wal D'r Sjtaat jeneumd en is ing vieëdel in de jemingde Kirchroa. In Terwinsele loog de sjtaatskoel Wilhelmina, de aodste en klingste van alle sjtaatskoele. Bis 1969 woar de koel de jroeëtste werkjeëver óp d'r Sjtaat.

I 1939 is in Terwinsele d'r Botaniesje Jaad Kirchroa aajelaat, jejründ op d'r Engelsje landsjapsjaat.

De kirch van Terwinsele is i 1921 jebouwd noa ontwerp va architect Hubert van Groenendael. I 1939 is noa ernse koelsja, woabei koepele verrammeneert woëtte, nui jebunger aajebraad. I 1950 is d'r boam vernuit, en i 1970 hant ze d'r altoarboam jeënderd.

Extern linke

Ändere