Dit artikel is jesjrieëve op 't Kirchröadsj en sjteët i jen Hollesje sjpelling


Sjevemet (Holsj: Chevremont) is e vruier Dörp, noe e vieëdel, i jen jemingde Kirchroa i Zuud-Limburg. D'r naam zou kómme van 't Latiense cavatum montem, dat betseesjent "berg mit sjtiel hellinge die (hei) aafdale nao enne haole weeg of grach". Op Sjevemet ligke ca. 1.000 hoezer.

Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!