Schlaach fun Worringe

En de Schlaach von Worringen wood 1288 dä Kreesch öm dä Strigg om dä Limburjer ier Ärv-Opfolsch entschiede, un Kölle kohm frei von dä Kuratel vum Azbeschhoff Siegfried von Westerburg. Dä Hääzoch fun Braabant, Johann I. hät dä Kreesch un vill Maach jewunne, un hä hät Düsseldorf zor Stadt ähovve. Ene jode Deil vun de Nederläng, vun Holland, Belljie, et Mönsterland, et Rhingland, dä Westerwaald, un et Berjesche han och jet dovun jehatt.

de Schlaach bei Worringe en de Manessesche Leederhandschreff

JedengkeBearbeiten

 
Dä Jedengkshtejn aan de Schlaach en Worringe för de Kersh

En Worringe shtejt ene Jedengkshtejn bei de Pankrazieskersh, dä an de Schlaach ä_enere dejt.