Schablone Klaaf:Medmaachershtatißtiklengk

Dä Beijdraach es_op Kölsch
(mieh kölsche Beijdrääch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(Anndere Sigge met so_n Beijdrääch)


Die Schabloon Medmaachershtatißtiklengk kam_mer bruche, wäm_mer för enne Medmaacher — ätwa fö_sėsch sälləvs — enne Lėngk op de Shtatißtikke op http://tools.wikimedia.org/ hann well. Un dat jëijd-esu:

{{Medmaachershtatißtiklengk|Anker_Täx|user=Medmaacher|dbname=Wikki_Kood}}</nowiki>

Di Shabloon bruch këijne, un foshtëijdt bes_op drëij Parametere:

  1. Parameeter: — dä Anker_Täx dä för dä Lengk aanjezëijsh weed. Kam_mer fott loohße. Unge, em Eezte Beijshpill, kam_mer sinn, wat dann kütt.
  2. Parameeter user= — dä Name fun däm Medmaacher, fö_dä_mer dä Lengk hann well. Kam_mer fott loohße, wäm_mer_t op enner Medmaacher_Sigk ensäzz, dann weed dä Name fun dä Sigk jenumme. Dä Name sulld_et och jävve, en dämm Wikki fum Parameter dbname=.
  3. Parameter dbname= — dä name fun däm Wikki, däm sing Shtatißtikke mer han well. Kam_mer fott_loohße, dann weed_et unser Wikki sinn. Wällsche Name sönß noch jonn, kam_mer op dä Statißtik_Sigk nohluure aan dä Shtëll, wo mer se sėsh doo ußsööhke kann.


Eeztes Beijshpill:

{{Medmaachershtatißtiklengk}}

Dat määt:

Ming Medmaacher-Shatißtikke


Un dat hee is_et zweijte Beijshpill:

{{Medmaachershtatißtiklengk|Hee künnd_er luuere, wadd_esh op ënglish jedonn hann|dbname=enwiki_p}}

Määt:

Hee künnd_er luuere, wadd_esh op ënglish jedonn hann


Un et drette Beijshpill:

{{Medmaachershtatißtiklengk|Hee wat dä XYZZY jedonn hätt.|user=XYZZY}}

Määt:

Hee wat dä XYZZY jedonn hätt.


-- Purodha Blissenbach 09:04, 18 Juuni 2006 (UTC)


Beginne eine Diskussion über Schablon:Medmaachershtatißtiklengk

Eine Diskussion beginnen
Zurück zur Seite „Medmaachershtatißtiklengk“.