Schablone Klaaf:DNB-Portal

Thema hinzufügen
Es gibt keine Diskussionen auf dieser Seite.
Dä Beijdraach es_op Kölsch
(mieh kölsche Beijdrääch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(Anndere Sigge met so_n Beijdrääch)


Zeish enne Lengk op der Kattalooch fon de Deutsche Bibliotheek (DNB).

Met dä Schabloon DNB-Portal kannß De enne Lengk op en Ußwahl fon Tittelle em Online-Kattalooch fon de Deutsche Bibliotheek säze.

{{DNB-Portal|GND|Texx}}

Parameetere:

  1. Parameeter GND — de Gemeinsame Normdatei (GND) eß en Kood oddo Nommer för en Päsoon. Di kriß De eruß, wann de eetß en dämm Online-Kattalooch noh dämm Name frööhshß, wann et Dubbelte jit, der reschtejje eruß söökß, un dann en däm URL womet dä Name fo'lengk eß, do shtëijt de ppn dren.
  2. Parameeter Texx — dä kannß_e fott_lohße. Wann De hee nit der Sigge_Tittel hann wells, dann schriif hee hen, wat_De statt_dämm hann wellß. Dä Texx weed nur em Lingk annjezëijsh, för et fo'lengke sëllver hätt_e këijn Bedüggeniß.

E Beispill:{{DNB-Portal|118845535|Willy Millowitsch}}“ — dat jitt: „Söök „Willy Millowitsch“ im Kattalooch bëij de → Deutsche Bibliothek

Opjepaß: op dä Sigk „Willy Millowitsch“ künnt_mo dä Name un dä Shtresh do_för, also dat „|Willy Millowitsch“, och fott lohße. Dann wööt_dää Siggetittel sellefßtäätesch ennjeföllt.

--Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:54, 16. Mai 2008 (CEST)


Update: PND (outdated) -> GND. --Kolja21 (Klaafe) 22:29, 19. Mai 2012 (CEST)

Zurück zur Seite „DNB-Portal“.