Et Ruuer Platt (opp Huhdütsch: Ruhrdeutsch oder Ruhrpöttisch) eß dä Regijolekk vum Pott. Em Wäßte vum Ruuerjebeet eß de Shprooch mehr Rheijnėsch jeprägt, em Oßte mehr Wäßfäälėsch. Et jibt ooch Elemente uß dä polnėsche Shprooch.

Hee litt dä Pott en Dütschland

Ruuer Platt ↔ RipoarėschÄndere

auf Jück ↔ op Jöck
Bude ↔ Büdche
u. a. Knallkopp, Dupek, Eschek, Tünnes ↔ u.a. Blötschkopp, Tünnes, Tring
aus dem Lemäng ↔ us der Lamäng
Knubbel ↔ Knubbel
Kappes ↔ Kappes
Fott ↔ Fott
Fisematente ↔ Fisematente
Matka ↔ Mütterchen
dobrze ↔ gut
Mottek (v. młot) ↔ Hammer

Luur oochÄndere

WebsiggeÄndere