ksh-3 Dä Medmaacher hädd_e suppo_Weßße funn_enner ripowarėsch_Shproach.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.

Jo, he bin ish,

ish kumm ejentlisch us bunn. Doch do_hanse_misch_nit_han_wulle. Jez lääv ish in Kölle un dat is och jot. Ish luur misch he ad ens öm. Ming Ripowarisch is ävver nidde so jot wi eh sinn künnt. Ävver ish luur mol wat ish do so dunn künnt. Wenn dat enner vastande hät, schreijv mir an Nachrich up ming Klaafsigk. Ish binn jespannt wat do_esu kött.

Ish fink eh hat dat mit denne shrijve jot jelöß. Do_rup wör ish nit jekumme.

Häste loss mich up minge richtije Sigk zo besöcke? Dunn dat he.

Uhda häste mieh loss minge halev Bönnsch halev Kölsche Sigge zu besöke?

  • Wat do och dunn könnß is ejn Shprischwocht upshrivve wat Do kennß und wat noch nit upjeschrevve woode is. Dat kannste he maache:
  • Rheinische Shprischwochte