Dä Lemma-Titel he es en de amplische Schrievwies.


Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Kerpen (och Kerpe) es e Stadt ca. 20 km wesslish vun Kölle un 40 km össlish vun Oche, wo de A4 un de A61 sish krütze.

Kerpe selvs wor ald em fröhe Meddelaltor bekannt (871 in en Urkund „villa Kerpinna“ jenannt). Dozo jehüürt och noch et Dörp Langenich elans dä Neffelbach (dä jitz en Kerpe ungerrührt eß, zewäjens däm Jerüsh un däm Huhwassor). Jet össlish vun Kerpe fleess dä Neffelbach en de Erf, su kammer Kerpen/Erft vun Kerpen/Eifel (bei Gerolstein) ungerscheide.

Kerpe wood derzicks och Künningskerpe jeheeße, wal dr en Oche jekröönt Künning op dr Reis vun Oche noh Kölle hee en Palz hat. De Häre vun Kerpe sin er ald dovör kaisertreu jeblevve.

Noh dä Schlaach bei Worringe 1288 eß Kerpe brabantsch jewoode un kom esu 1522 ungor de Herrschaff vun Spanie.

1712 (noh däm Spansche Ervfoljekreesh) wood et en eijene Herrschaff (Kerpen-Lommersum) met singe eijene Rejierung, beß 1794 de Franzuse kome. 1814/15 wood et preußish. 1941 hät Kerpe et Stadträäsh kräje.

De Jesellevattor Adolf Kolping eß en Kerpe jeboore, am 8. 12. 1813. [1]

Wie 1975 die Jebeetsreform kom, sin er och noch andere Stadtteil dozojekumme:

Kerpe hät jitz de mietzte Inwohnor vum Rhing-Erf-Kreis un eß drop un drahn op 70 000 Inwohnor ze kumme.

Websigge

Ändere

Schablon:Navvi Ööt Kerpe (Erf)