KattaßtrofeÄndere

PollitikkÄndere

Dr Südsudan wood am 9. Juli onaavhängisch.

WeßßeschaffÄndere

TäshnigkÄndere

WeetschaffÄndere

KulltuurÄndere

FaßteloovendÄndere

MinnscheÄndere

†  Hans Rainer Knipp stervd am 2. Dezember.
†  Johannes Heesters stervd am 24. Dezember.

SönnßÄndere

Ä Oslo kütt öt am 22. Juli zo d Anschläch ä Norwege (2011).

Dr Südsudan stämmd am 9. Jannowaa övver sing Onavhängichkeet aav.

Dr ischde Slut Walk vängd am 3. Aprel statt.