Wat_paßßeed_ėß Ändere

Täshnigk Ändere

Öt weed aajevange, d Karakaya-Talsperr z bouwe.

Kulltuur Ändere

Öt ischde Oktoberfess va Cincinnati

Minnsche Ändere

*   Amy Acker weed am 5. Dezember jeboore.
†   Alfred Ittner stervd am 3. November.
†   Mao Zedong stervd am 9. September.

Sönß Ändere