Drachefäls (Sibbejebirsch)

Drachefäls es ene Bersch em Sibbejebirsch töüsche Könneschswenkte on Bad Honnef on likk en d'r Näh van Bonn. Dä Jipfel êhävv sech rongk 270 m övverm Rhing on es opjrongk van senge markante Laje woê hä en bekangk Motiv van d'r dütsche Rhingromantik. Mer kann met en Zangkroadbaan de Drachefäls eropfaare, woa sech ooch en Restaurant befengk.

Bleck op d'r Drachefäls vanne linke Rhingsigg uss jesinn. Links em Beld sitt mer et Schlauß Drachebursch

Dä Bersch es dorch et opsteijend Magma entstonn, die net bes zer Äêdbovveflääch dorchbrääche kunnt on aanplaats doavan dann domaatisch êstarrt es (Vulkanoloje nenne sujet en Quellkupp). Uss'm Steen vannem Drachefäls hott mer em Meddelahle jäê jet jebout, o.a. de Dom zo Kölle.

Am nöördlesche Hang vannem Fäls, tirekk övver de Stadt Könneschswenkte stond et 1882-84 jeboute Schlauß Drachebursch.

Jeojrafesche Date

Ändere

Van alle Berje vamm Sivvejebirsch rich dä Drachefäls am wiggeste aan d'r Rhing eraan on maêkeet dä Övvejang töüsche Meddelrhing on Nedderhing. Noah Wässte on Süüde, Riêtung Rhinguufe on Rhöndörp, fällt hä stejl av, ävve em Noorde on Noordwässte veliêt hä ma langsam aan Höh. Em Osste es dä Bersch dorch een kleen Ensattelung vannde Wollekebursch (324 m), em Noordosste weed hä dorch't Naahtigalledaal vamm Hiêschbersch (256 m) jetrennt.

Ooch interessant

Ändere

Wäêvseck vam Fels: https://www.der-drachenfels.de