Hee die Sigg es op Kölsch
(mih kölsche Sigge)
un jeschrevve wie beim Wrede oder bei der Akademie för uns kölsche Sproch
(mih Sigge jeschrevve wie beim Wrede oder bei der Akademie för uns kölsche Sproch)

Et Bärbelche es en Fijur usem Hännesche-Thiater. Dobei hät dat Bärbelche e besonder Verhäldnis zom Hännesche. En denne Stöckelche för de Pänz es dat Bärbelche et Schwesterche vum Hännesche. En denne Stöcke för de Jruuße hät dat Bärbelche alle naslang e Fisternöllche met däm Käälche.