Wikipedia:Metmaacher-Pröfer

Ene Metmaacher-Pröfer es ene Medmaacher, dä dat Rääsch hät, för henger ander Metmaacher her ze kike, un dobei op interne un deils private Date ze kike. Weil dat je diffiziil es, han Wiki-Köbesse un de Bürrokraadte dat sellve Rääsch nit. Ene Metmaacher-Prööfer bruch ävver fun alle Metmaachere em Wiki ene klore Opdraach, un dä moß reschtesch jodt bejründt sin — mer vermoodt, eine deiht bei Wahle betuppe, för e Beishpell — sönß darf hä jaa nix donn. Dat hä söns nix deiht, kam_mer em Logbooch nohlesse. Fun de Wikimedija Shtefftung uß dörrve Metmaacher-Prööfer immer bloß zo weit odder noch mieh wėrke. Dat es, domet se jäjesiggesch openein oppaße, dat keine Driß määt, un jede nur dat deiht, wat hä sull. En Wikis, woh et kei Metmaacher-Prööfer jit, künne de Stewards doför ensprenge.


Loor och heeBearbeiten