Ne Entweckler hät dat Rääsch, dem Wiki sing Datebangk deesch ze maache un widder opzemaache, wat nit jede Metmaacher kann. Esu lang, wi de Datebangk deesch eß, kam_mer em Wiki nix ändere.


Dat ham_mer noch nie jebruch, un et eß e Rääsch, wat hee aktowäll Keine hät. Et eß iehrter övverisch uß frööjer Zigge, woh mer noch kei su breejt opjeväschert Rääschte en de Wiki-ßoffwäer jehatt hann.


Loor och hee

Ändere